ZAHARIA

 

 

Deși este mult mai scurtă, cartea lui Zaharia poate fi așezată alături de profețiile lui Isaia, Daniel și Ezechiel în ceea ce privește bogăția de informații asupra „vremurilor viitoare". Împreună, aceste patru cărți sînt corespondentul Apocalipsei din Noul Testament.

 

Titlul: Cartea poartă numele autorului ei. „Zekar-Iah" se traduce prin: „Dumnezeu își aduce aminte", nume cum nu se poate mai potrivit pentru cel ce anunță reînceperea vremurilor de binecuvîntare asupra Israelului.

 

Autorul: Zaharia este un nume dat copiilor născuți la bătrînețe. În textul Scripturii ne întîlnim cu nu mai puțin de 29 de personaje care au purtat această numire.

 

Profetul Zaharia a fost „fiul lui Berechia, fiul lui Ido" (Zah. 1:1). Ca și predecesorii săi, Ieremia și Ezechiel Zaharia a aparținut neamului preoțesc (Ezra 51; 6:14; Neemia 12:4, 16). El a fost născut în Babilon și cînd împăratul Cir a dat decretul reîntoarcerii, a venit împreună cu bunicul său înapoi în Palestina. A fost chemat de Dumnezeu la slujba profeției încă de tînăr (Zah. 2:4) și a activat la început împreună cu mai vîrstnicul Hagai (Ezra 5:l; 6:14). Lucrarea lui s-a întins pe o perioadă de 3 ani de zile. Domnul Isus ne spune în Matei 23:35 că Zaharia a fost „omorît între Templu și altar", sfîrșind la fel cu un alt purtător al aceluiași nume (2 Cron. 24:20-21).

 

Data: Împreună cu Zorobabel, căpetenia poporului, Iosua, marele preot și Hagai profetul, Zaharia a fost folosit de Dumnezeu în Ierusalim începînd cu anul 520 î.Cr.

 

Contextul scrierii: Ca și Hagai, Zaharia este un profet al reconstrucției. El este ridicat de Dumnezeu să vorbească evreilor care se întorseseră în Palestina după cei 70 de ani petrecuți în robia Babiloniană.

 

Altădată un neam puternic și vestit, evreii ajunseseră să locuiască în țara lor doar datorită bunăvoinței unui stăpînitor al lumii de atunci. Situția lor materială, politică și socială era vrednică de toată mila. În acest context, Dumnezeu i-a folosit pe Hagai și Zaharia să le spună celor întorși din Babilon că nu trebuie să se oprească la prezentul dezolant, ci trebuie să spere și să lucreze pentru viitorul glorios pe care li l-a pregătit Iehova. Hagai a avut un mesaj aspru și critic; prin Zaharia, Dumnezeu a lucrat altfel: mesajul lui Zaharia a trecut repede peste neajunsurile prezentului descoperindu-le viitorul strălucit care îi așteaptă. Zaharia este un vestitor al slavei și al lucrărilor lui Mesia.

 

Conținutul cărții: Pentru a descrie planurile viitoare pe care le-a făcut Dumnezeu cu poporul ales, Zaharia â folosit o sene de opt vedenii, patru predici și două rostiri profetice. Primele 8 capitole ale cărții au fost scrise ca o încurajare a poporului în lucrarea de rezidire a Templului. Ultimele 6 capitole au fost adăugate după terminarea reconstrucției și prevestesc lucrarea lui Dumnezeu prin Mesia. Mesajul din cartea lui Zaharia a trecut de la stăpînirea popoarelor străine la stăpînirea lui Mesia, de la pedeapsă la vremuri de pace și de la nelegiure la trăirea în sjînțenia prezenței Domnului.

 

Cuvinte cheie și teme caracteristice: în cartea lui Zaharia există o extraordinar de amănunțită prezentare a lucrării lui Mesia:

 

Cristos, „Odrasla" - Zah. 3:8

Cristos, „Robul Domnului" - Zah. 3:8

Intrarea în Ierusalim călare pe un măgăruș - Zah. 9:9

Cristos, „Păstorul cel bun" - Zah. 9:16; 11:11

Cristos, păstorul lovit cu oile risipite - Zah. 13:7

Cristos, vîndut pe 30 de arginți, 11:12-13

Cristos cu mîinile străpunse - Zah. 12:10

Cristos, Mîntuitorul poporului Său - Zah. 12:10; 13:1

Cristos, rănit în casa celor ce-L iubeau - Zah. 13:6

Cristos, se întoarce pe muntele Măslinilor - Zah. 14:3-8

Cristos, încoronat la venirea Lui - Zah. 14

 

Mesajul peste veacuri: În afară de confirmarea lui Isus din Nazaret ca Mesia prin împlinirea profețiilor sale, Zaharia ne oferă și o lecție de spiritualitate în textul din capitolul 7. O delegație venită din partea oamenilor din Betel îl întrebaseră dacă trebuiesc reluate ritualurile sărbătorești de altădată. Răspunsul dat atunci de Zaharia este o lecție care nu și-a pierdut nici astăzi valabilitatea: Sărbătorile fără suportul unei vieți de ascultare față de Domnul sînt fără nici o valoare înaintea ochilor Lui.

 

SCHIȚA CĂRȚII

 

I. PROFEȚII DE ÎNCEPUT 1 - 8

a. Chemare la pocăință, 1:1-6

b. Vedenia călăreților, 1:7-17

c. Vedenia celor patru coarne, 1:18-21

d. Vedenia celui cu cumpăna, 2:1-13

e. Vedenia marelui preot, 3:1-10

f. Vedenia sfeșnicului de aur, 4:1-14

g. Vedenia sulului de carte zburător, 5:1-4

h. Vedenia femeii cu efa, 5:5-11

i. Vedenia celor 4 care, 6:1-8

î. Încoronarea lui Iosua, 6:9-15

j. Posturi și binecuvîntări 7:1 - 8:23

 

II. PROFEȚII TÎRZII 9-14

a. Sosirea Împăratutui-Păstor, 9-10

b. Rănirea și uciderea Împăratui-Păstor, 11

c. Biruința finală și încoronarea în slavă, 12-14

 

**********************************