LUCRARE CU PRIVIRE LA VENIREA DOMNULUI

 

În noaptea de 28 octombrie 1993, Domnul mi-a arătat această lucrare. Am văzut mult popor adunat ca într-o adunare mare si mi s-a dat să  înțeleg că reprezintă poporul Domnului de pe tot pământul, în fața poporului era ca un altar pe care unii din popor aduceau jertfe Domnului, dar cei mai mulți din popor stăteau tare nepăsători: unii erau întorși cu spatele spre altarul Domnului si cu fața spre ușă, alții vorbeau între ei, iar alții chiar râdeau între ei. Deodată perdeaua s-a tras si un sol al Domnului, care s-a arătat ca un înger foarte puternic, a ieșit în față si a strigat: "Venirea Domnului e foarte aproape! Pregătiți-vă! Vegheați si nu vă depărtați de altarul Domnului. Aduceți jertfe curate, căci venirea Domnului va fi în curând, curând de tot. Curățiți-vă, cei ce purtați vasele Domnului; nu vă atingeți de nimic spurcat si necurat. Untdelemnul ce vi s-a dat în vase, folosiți-1 pentru ungerea celor loviți si răniți din jurul vostru si strigați în gura mare: <Vine Domnul!> căci venirea Domnului este mult mai aproape decât voi vă gândiți." Mulți din popor s-au uitat unii la alții, dar cei mai mulți au rămas tot nepăsători, iar alții au zis: "Tot așa s-a spus de atâta timp si Domnul încă nu a venit. Cine poate ști când va fi venirea Domnului?" Alții au început a disprețui si pe cei ce au fost mișcați de cuvântul Domnului și care au început să aducă jertfe pe altarul Domnului. Eu am început a plânge si am întrebat pe solul Domnului dacă vrea să îmi spună cât mai este până când vine Domnul? Mai este mult? Că e așa de grea vegherea pentru că mulți s-au obișnuit deja cu acest cuvânt: «Vine Domnul!» si disprețuiesc chiar si pe cei ce îndeamnă poporul la veghere si pregătire, să-L întâlnească pe Domnul. A spus: "Nu este îngăduit să spun nimic mai mult decât atât, că venirea Domnului e foarte aproape, dar fiindcă insiști, o clipă te las să vezi cât e de aproape venirea Domnului."

A tras perdeaua la o parte și am văzut pământul ca pe un ecran si la o distanță mică, de câțiva metri, se vedea capătul: era pus ca un stăvilar (ca un hotar) ce nu putea fi trecut, iar de sus s-a coborât ca o lozincă pe care era scris "SFÂRȘIT" si s-a fixat în fața pământului. Din cer se vedea coborând un oraș ca o cetate deosebit de frumoasă, cu turnuri înalte ce străluceau cu putere, ca aurul. Deasupra acestei cetăți, plutea un nor alb ce reprezenta slava Domnului, ce umbrea cetatea, în partea din față, era ca un soare mare, ce strălucea puternic încât nu puteam să privesc bine cetatea din pricina strălucirii, înaintea cetății, venea în zbor un înger puternic cu o carte de aur în mână pe care era scris numărul l si a zis: "în cartea numărul l sunt scrise numele celor ce în curând vor fi răpiți la Domnul, să-L întâmpine în văzduh." Apoi, a mai arătat o altă carte, pe care era scris numărul 2: "Aceasta e cartea vieții unde sunt scrise numele celor mântuiți, ce n-au parte de întâia înviere și vor trece pe la judecată. Dar se striga: "Ferice de cei al căror nume e scris în cartea numărul l, căci ei vor avea parte de întâia înviere." Apoi mi-a zis: "Vezi cât e de aproape venirea Domnului? Aceste lucruri sunt gata să apară. Du-te si strigă: <Vine Domnul>. Fii un semn pentru alții si pregătiți-vă pentru răpire, căci Domnul vine în curând. Apropiați-vă de altarul Domnului și aduceți jertfe curate, iar vasele, în care s-a pus untdelemn pentru ungere, să fie puse neîncetat pe altar, ca untdelemnul din ele. să poată fi folosit pentru ungerea rănilor și vânătăilor celor loviți, căzuți, răniți și bolnavi. Să strigați zi și noapte deșteptare și trezire în popor, căci venirea Domnului e foarte aproape!

Perdeaua s-a tras înapoi, îngerul a dispărut, iar eu am rămas plângând si strigând: "Vine Domnul. Pregătire căci venirea Domnului e foarte aproape. Deșteptare si trezire că vine Domnul!" Unii din popor au luat în serios cuvintele date, s-au apropiat de altar si aduceau jertfe Domnului. Alții au început a disprețui si a-si face semne între ei, că s-a mai găsit cineva să strige că vine Domnul, zicând: "Parcă noi nu știm că vine Domnul." Au început să râdă disprețuitor spunând: "Cine știe când vine Domnul?" si s-au întors cu spatele spre altarul Domnului. Priveau afară pe geamuri si pe ușă si vorbeau între ei. Eu strigam întruna: "Vine Domnul. Nu luați cu ușurință semnalul dat că s-a arătat solul Domnului cu cartea numărul l, gata să o deschidă si să strige: <Răpirea Bisericii>."

Dintr-o dată, din nou ca pe un ecran, a apărut pământul. Multe lucruri au fost arătate, dar fazele treceau în grabă mare unele după altele. S-au arătat schimbări făcute în orânduirile pământului; în alte faze s-au arătat războaie, secetă, inundații, foc, dărâmături si strâmtorări mari prin care trebuia să treacă si poporul Domnului. Mulți au căzut si foarte puțini au rămas în picioare ținând mărturia Domnului Isus si Cuvântul Adevărului. Deodată s-a auzit un sunet de trâmbiță si solul Domnului cu cartea numărul i în mână, s-a arătat strigând: "Fiți gata să vă încolonați în rând, așa cum vă veți auzi numele strigat. Veniți voi, cărora v-a plăcut să stați aproape de Domnul pe pământ si ați rămas lângă El în ascultare, umilință si smerenie! Veniți, cei ce ați purtat crucea zi de zi pe umeri cu lepădare de sine. Veniți, cei cărora v-a plăcut jugul Lui si sarcina Lui v-a părut ușoară; n-ați cârtit si n-ați murmurat. Veniți cei ce nu v-ați rușinat de Domnul si v-a plăcut să stați aproape de El în ocări si dispreț. Veniți cei ce ați vărsat lacrimi pe pământ si ați îmbrăcat haina răbdării, dar prin toate nu v-ați depărtat, ci ați rămas aproape de Domnul găsindu-vă plăcerea în legile si poruncile Lui; v-a plăcut să stați aproape de Domnul pe pământ. Acum veniți si veți fi pe totdeauna lângă El." Apoi a început să strige numele celor scriși în cartea numărul 1. Am văzut cum se înrolau în rând cei ce erau strigați. Am cunoscut între ei surori si frați sinceri cere pe pământ au rămas lângă Domnul în umilință si smerenie, luptându-se lupta cea bună a credinței, iar Domnul a depus mărturie prin Duhul Sfânt pentru ei, însoțindu-i în lucrare. Mulți din cei ce nu și-au auzit numele strigat au început a plânge, întrebând cum de ei nu își aud numele strigat, căci si ei au fost pocăiți si au slujit pe Domnul, luptându-se toată viața să ajungă clipa răpirii, trecând chiar prin mari încercări si probe. La unii le-a răspuns: "Numele vostru nu este scris aici pentru că nu v-a plăcut să stați aproape de Domnul. V-ați lărgit cărarea depărtându-vă de Domnul. De aceea numele vostru nu este scris aici." La alții le-a răspuns: "Voi n-ați purtat haina răbdării, nu v-a plăcut jugul si sarcina lui Hristos. Ați scuturat jugul si v-ați luat o sarcină mai ușoară." Altora le-a zis: "Voi nu ați purtat crucea zi de zi, nu v-ați lepădat de sine si în încercări ați murmurat si ați cârtit. De aceea v-ați pierdut dreptul de la răpire." La alții le-a spus: "Voi nu ați răbdat, nu ați iertat si nu ați iubit. Voi ați vorbit de rău, ați clevetit si ați disprețuit cuvintele Domnului când vi s-a spus să vă opriți si să vă întoarceți de la aceste lucruri care v-au depărtat de Domnul. Acum voi veți trece pe la judecată. Voi pe pământ v-ați ales locul, căci nu v-a plăcut să stați aproape de Domnul, purtând ocara Lui, nici să mergeți pe urmele Lui în umilință si smerenie." Atunci a început regretul si plânsul în popor.

O soră a întrebat: "Numele meu unde este scris? Eu din copilărie am slujit pe Domnul si am trecut prin multe cuptoare si încercări." Solul a spus: "Prin încercările prin care ai trecut te-ai clătinat, ai murmurat si n-ai rămas aproape de Domnul. De aceea numele tău este scris în cartea numărul 2 a celor mântuiți." Ea a mai întrebat: "Dar soțul meu este scris în cartea celor mântuiți?" Solul s-a uitat în carte spunând: "Numele lui este șters pentru că a hulit pe Duhul Sfânt. Pentru el să nu te mai rogi, că nu vei fi ascultată. Nici o mijlocire nu mai e primită pentru el, fiindcă a hulit pe Duhul harului." Din nou a întrebat sora: "Dar copiii mei? Am avut opt copii. Numele lor unde este scris?" Solul s-a uitat în carte si a zis: "Șase copii au numele scris în cartea celor mântuiți, dar în dreptul numelui a doi dintre copii e un semn de întrebare. Se vede că au pășit alături de cărare. Pentru ei poți să te rogi si să mijlocești si de se va vedea recunoștință, întoarcere si hotărâri statornice, numele lor va rămâne scris. Dar de nu vor lua seama să intre în ascultare, numele lor va fi șters."

S-a ridicat altă persoană si a întrebat: "Numele meu de ce nu mi I-am auzit? Numele meu unde este scris? Eu am slujit pe Domnul si Domnul m-a pecetluit cu Duhul Sfânt si mi-a dat darul proorociei. M-am rugat pentru multe suflete, stăruind împreună cu ei si au primit Duhul Sfânt. Domnul a făcut si vindecări când m-am rugat pentru bolnavi. Am trecut prin cuptoare de suferință si încercări. De ce numele meu nu a fost strigat?" Solul a căutat în cartea numărul l zicând: "Numele tău a fost scris, dar a fost șters din pricină că nu ți-ai păstrat locul aproape de Domnul si te-ai depărtat de El. în ultima vreme tu nu ai mai adus roadă si te-ai clătinat de pe temelie." A căutat apoi în cartea numărul 2, spunând: "Numele ti-a fost scris în cartea celor mântuiți. Vei trece pe la judecată."

Mulți au mai întrebat, plângând, de ce nu-și aud numele, iar solul le răspundea la toți, spunându-le motivele: "N-ați rămas aproape de Domnul, n-ați rămas în dragostea Lui, nu v-ați iubit unii pe alții, n-ați răbdat si n-ați iertat, n-ați rămas în umilință, n-ați rămas la smerenie si n-ați rămas în ascultare de Cuvântul Domnului. Voi singuri v-ați depărtat de Domnul. Ați știut că vine Domnul dar nu v-ați pregătit să-L puteți întâmpina în clipa răpirii. Semnale după semnale au fost date, dar voi nu le-ați luat în seamă. Acum nu se mai poate schimba nimic."

Solul s-a îndreptat spre mine spunând: "Du-te și spune tot ce ai văzut si auzit, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, chiar de vei fi disprețuită. Spune cuvintele Mele, strigă deșteptare si trezire în popor ca să nu ți se ceară socoteală că ai tăcut și n-ai mărturisit tot ce ți-a fost spus și arătat. Spune poporului să nu ia în chip ușuratic cuvintele acestea căci altfel te vor sluji ca mărturie. Cei ce se vor trezi si se vor pregăti, vor avea parte de răpire."

Eu binecuvântez pe Domnul si laud Numele Său, căci a găsit cu cale încă odată să ne trezească, pentru că ne iubește atât de mult si ne vrea viața. Domnul nu vrea să piară nici unul din copiii Lui, nici să rămână afară când El va veni. Domnul ne vrea în totul totului pentru El. Și dacă Duhul si Mireasa zic: "Vino", Cuvântul Domnului zice: "Cine aude să zică: <Vino>." Amin, "Vino Doamne Isuse!"

 

AMIN.