STUDII BIBLICE

 

1.     A paște oi sau capre

2.     Botezul cu Duhul Sfânt

3.     Doctrina despre Duhul Sfânt

4.     Doctrina despre Isus Hristos

5.              Televizorul  

6.              Cu orice preț, căutați să aveți ungerea

7.              Rugăciunea atinge veșnicia

8.              La amvoane, ungerea! în popor, strângerea!

9.              Unde este acum Dumnezeul lui Ilie?

10.       Trezire într-un cimitir plin cu oase

11.       Trezirea întârzie... fiindcă

12.       Unde sânt predicile acelea înflăcărate?

13.       Credincioșii necredincioși

14.  Se caută: Prooroci pentru vremi de restriște!

15.  Focul naște foc!

16.  De ce atâta nepăsare?

17.  Biserică dezorientată, într-o lume pierdută!

18.  Se caută: Un prooroc care să predice predicatorilor!

19.  Un constructor al împărăției

20.  Însemnat - „PENTRU HRISTOS!"

21.  „Dă-mi copii, sau mor!"

22.  „Gunoiul lumii acesteia"

23.  Rugăciuni cât Dumnezeu de mari!

24.  După cum e Biserica, așa e și societatea!

25.  Cunoscut în iad

26.  Adam si Eva

27.  Jertfa lui Cain si Abel

28.  Lupta impotriva Satanei

 

 

Prin credință și rugăciune, ridicați mâinile care au căzut jos fără putere: întăriți genunchi slăbănogiți. Mai păstrați zilele acelea de post și rugăciune? Luați cu asalt tronul harului și nu vă îndepărtați de lângă el fără răspuns; harul dumnezeiesc se va revărsa până la urmă.

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea

Când ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune, diavolul știe că primim puteri împotriva lui, de aceia i se opune din răsputeri.

 

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

 

2 Timotei 3:16-17