POARTA CEA STRÂMTĂ

În dimineața zilei de 17 aprilie 1995 m-am trezit adânc frământată de un vis care m-a pus pe gânduri, cu privire la viața de pocăință în călătoria noastră de pe pământ.

Am văzut în visul meu pe o femeie (o soră) care se pregătea de călătorie, spunând celor din jurul ei că pleacă să ajungă la poarta cea strâmtă, prin care va trece spre cetatea cerească de dincolo de râu. Nu a luat cu ea decât un bagaj foarte mic, cu merinde, si a plecat. Drumul spre poarta cea strâmtă ducea printr-o piață în formă pătrată, la colțul pieței pe unde se intra, era un portar care dădea bilet celor ce voiau să treacă prin piață cu scopul de a vinde sau cumpăra. La poartă, i s-a spus femeii: "Dacă vrei să treci pe aici trebuie să plătești." Ea a zis: "Eu nici nu cumpăr, nici nu vând nimic din piață, decât trec pe marginea pieței să ajung la poarta strâmtă ce dă spre cetatea de dincolo de râu. A lăsat-o să treacă, si, în adevăr, a mers doar pe marginea pieții, dar din când în când mai privea cu ochii la ce se vindea în piață. Cum mergea, a văzut jos pe unde trecea, niște flori artificiale rupte din buchetul lor, si fiind astfel fără nici o valoare, erau aruncate pe jos. Erau câteva firicele mărunte, cu o tulpiniță foarte scurtă. Femeia le-a luat în mână plecând mai departe. Se părea un lucru neînsemnat, căci n-a atras atenția nimănui când le-a luat.

Ajungând la poarta cea strâmtă a spus portarului: "Te rog deschide-mi vreau să trec spre cetatea de dincolo de râu." Portarul i-a zis: "Bine! Vei fi pusă la un test: dacă nu ai luat nimic din piața deșertăciunilor, vei putea trece pe poartă, dar de ai luat ceva, la testare se va arăta si nu vei putea trece." "N-am cumpărat si n-am vândut nimic", a zis ea, "doar bagajul acesta mic cu merinde, îl am. îl las si pe acesta aici." A aruncat si florile din mână, ce le-a luat de pe jos, vrând să intre pe poartă. Poarta era așa de strâmtă, de lățimea unei Biblii mijlocii (circa 20 cm), în pereții porții era aparatul ce testa. Când să intre, nicidecum nu a putut, căci s-a arătat la testare că a luat ceva din piață. Ea căuta să lămurească portarul că n-a luat decât florile acelea fără nici o valoare, si oricum le-a aruncat jos - de ce n-o lasă să intre? Portarul i-a spus categoric: "Nu poți să intri, te-ai atins de lucrurile deșertăciunilor! Intră pe cealaltă poartă, e mai largă, pe acolo poți intra." S-a dus la cealaltă poartă, dar si acolo i-a ieșit în cale un portar întrebând-o: "Unde mergi?" "Vreau să trec râul, să ajung la cetatea cerească", a zis ea. "Nici pe aici nu poți trece spre cetatea cerească. Dar va trebui să treci prin unele încercări si probe care ți se pun în față. După ce vei ieși biruitoare prin aceste încercări, te vei întoarce prin piață, dar fără a lua nimic din ea. Apoi vei veni la poarta strâmtă si vei putea trece râul, ca să ajungi la cetatea cerească. Iată ți se pun în față trei probe: alege pe care vrei dintre ele. Prima probă - pe drumul din față sunt lăsați liberi câțiva lei sălbatici. Ți se cere să treci printre ei, cu credința că nu te sfâșie, în adevăr, dacă ți-ai păstrat în inimă credință adevărată în Dumnezeu, ei nu te vor sfâșia, dar de ai o credință de formă, vor avea putere să te sfâșie." "Nu îndrăznesc să trec printre ei, credința mea e prea slabă în vremea asta." Atunci i-a arătat un alt drum pe care veneau mai mulți bivoli răgind, cu capul în pământ, iar unii scurmau pământul cu picioarele, gata să atace când li se va da drum liber. "Treci printre ei, prin credință, că nu ți se va întâmpla nici un rău." "Nu pot trece", a răspuns ea, "mă tem de ei, chiar dacă nu mi-ar face nici un rău. Când îi văd așa furioși, mă si înfior de frică." "Iată a treia probă: pe drumul ce duce pe lângă piață, să treci printre herghelia de cai, lăsați liberi, care vine în galop. Ei vor fi îngăduiți, din când în când, să te lovească - ca să plătești, pentru că ai trecut prin piața deșertăciunilor." Femeia n-a mai avut de ales. A pornit pe drum, dar înainta foarte greu, drumul fiind nămolos. Intra în noroi până la glesne; de-abia trăgea un picior si se scufunda cu celălalt, iar caii veneau în goană si o loveau când unul, când altul cu copitele, pricinuindu-i multe dureri. Așa cu greu a străbătut drumul, ajungând tot la capătul pieții, unde era poarta pe care a intrat. Pe drum s-a întâlnit cu un frate ce a întrebat-o cum de s-a întors înapoi si n-a ajuns la cetatea de dincolo de râu. Ea a spus toate lucrurile cum s-au întâmplat si cât de greu se poate intra pe poarta strâmtă, precum si condițiile ce se cer ca să poți trece râul dincolo, în cetate. Auzind, fratele i-a zis: "Cum, si nu ai putut trece, cu toate că n-ai cumpărat nici vândut nimic în piață? Nu te-ai știut tu descurca, n-ai mai avut curajul să-i răspunzi nimic? Dacă ți-a zis că nu poți să treci, tu așa ai lăsat? Trebuia să insiști mai mult ca să intri! Imposibil să nu fi putut trece, dacă erai mai îndrăzneață!" "Nu s-a putut intra cu forța", i-a spus ea, "căci s-a făcut testarea, si n-a depins de curaj sau îndrăzneală." "Ai să vezi", a zis el "eu mă duc si trec cu carul încărcat prin poartă! Mai întâi trec eu prin poarta cea strâmtă, apoi trec carul prin poarta mai largă, si așa trec cu tot ce am pe poartă." "încearcă și vei vedea", i-a zis ea.

Fratele și-a pus în car lucrurile pentru călătorie, apoi copiii și soția, și a plecat. Ajungând la poarta pieței, a plătit biletul de intrare. A fost întrebat ce vinde sau ce cumpără? "Am să văd eu când trec, de ce am nevoie. Dați-mi biletul să n-am neplăceri că n-am plătit." Intrând în piață cu carul, cum zicea el, de fapt era o căruță cu doi cai, a cumpărat când una când alta, lucruri pentru familie, copii și soție, până a umplut carul, în sfârșit a ajuns la poarta cea strâmtă, spunând că vrea să intre pe poartă: el, soția, copiii, caii și carul. Portarul i-a spus: "încearcă să intri. Să ți se facă testarea: dacă poți să intri pe poartă, e ferice de tine." A încercat, s-a forțat, dar în zadar s-a umflat la testare, că nu a putut trece. Portarul i-a zis: "Nu poți intra. Du-te la cealaltă poartă." Acolo l-a întâmpinat alt portar, zicân­du-i: "Unde vrei să mergi așa grăbit? Stai pe loc să vedem dacă poți intra! în primul rând să vedem biletul, dacă ai plătit că ai trecut prin piață." Repede a scos biletul si I-a arătat. "Să vedem si ce ai cumpărat din piață. Ce aduci în car?" "Ei, ce să cumpăr? Ceea ce am avut nevoie pentru călătorie, pentru mine, soție și copii: mâncare, îmbrăcăminte, încălțăminte și alte lucruri nece­sare." "Hai descarcă-le jos, la control, să vedem dacă toate sunt agonisite cinstit! Ai strâns cam mult, dar acum trebuie să le duci toate pe umăr, când treci poarta! Acum trebuie si copiilor să le facem un control, dacă pot trece poarta." I-a băgat pe toți la un cabinet medical și făcându-le consultație, a zis: "Sunt prea anemici si slabi. Ați dat copiilor numai lapte, ceai si hrană ușoară, nu le-ați dat mâncare consistentă si tare, ca să poată avea o creștere normală. Ei nu pot merge singuri pe picioarele lor până la cetatea de dincolo de râu, căci cad pe drum de anemici si slabi ce sunt." I-a consultat si la ochi si a zis: "Au probleme si cu ochii. Au vederea slabă si scurtă, nu se poate pleca cu ei așa! Mergeți cu ei înapoi și le dați hrană consistentă, bogată în vitamine si calorii, iar cu alifia aceasta, ce v-o dau, să le ungeți ochii ca să primească vindecarea ochilor si astfel să poată vedea bine drumul ce duce la cetatea sfântă. Ocupați-vă mai mult de creșterea și sănătatea lor, apoi veniți să intrați pe poartă!" Bărbatul care conducea carul a zis: "Nu înțeleg de ce mă opriți? Am luat biletul ce mi s-a cerut pentru a trece prin piață, mi-am luat soția si copiii. Am cumpărat lucrurile din car, ce-mi trebuiau pentru familie. De ce să nu mă lași să intru? Ce mai trebuie să fac? Care e motivul de nu pot fi lăsat să intru?" Portarul i-a zis: "Domnul Isus când a spus: «Nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă», a însemnat niște puncte principale pentru cei ce vor să intre pe poartă. Cine le împlinește intră, iar cine nu le împlinește este oprit, nu poate intra. La poartă nu se ține cont de ce spui tu c-ai făcut. Testarea va dovedi dacă, în adevăr, ai împlinit ce ți s-a cerut. Care este omul care poate împlini totul?", a mai spus el, "dar uite, Domnul Isus a spus ce trebuie să împlinească omul, să poată trece prin poartă spre cetatea cerească. Nu poți împlini tot ce scrie în Biblie, dar împlinește ce a zis Domnul Isus aici si treci liber." A deschis Biblia la Matei cap. 5, citind tare de la versetul 37 în jos, continuând cu cap. 6 si 7, până la versetul 14 inclusiv (din cap. 7) Poarta cea strâmtă, împlinește ce scrie aici și nimeni .nu te va mai opri. Iar dacă nu împlinești ce scrie aici, nimeni să nu se însele, crezând că va intra pe poarta strâmtă ajungând la cetatea sfântă. Verificați-vă fiecare ce ați împlinit si ce nu ați împlinit din ce stă scris aici. Felul vostru de vorbire a fost: "Da, da; si nu, nu? Ai putut tu să întorci și celălalt obraz celui ce te-a lovit peste obrazul drept? Celui ce-a vrut să se judece cu tine, să-ți ia haină, i-ai lăsat si cămașa? De câte ori ți-ai întors spatele celui ce-a vrut să se împrumute de la tine? Ați putut voi iubi pe vrăjmașii voștri și să binecuvântați pe cei ce v-au blestemat? V-ați rugat voi pentru cei ce vă urăsc și prigonesc? Sau ați iubit numai pe cei ce v-au iubit, cum fac ceilalți din lume? Milostenia cum ai făcut-o? - în ascuns, să fie văzută de Domnul, sau ai vrut să fi văzut si de alții? Ai intrat în odăiță ca să te rogi în ascuns Tatălui ceresc? Vrei să ți se ierte ție greșelile, precum le-ai iertat si tu greșiților tăi? Când ai postit ai adus tu Domnului adevăratul post pe altarul Său? Unde ai strâns comoara ta? - acolo ți-e si inima ta. Nu puteți sluji la doi stăpâni! Ați lăsat voi îngrijorările în grija Domnului, ca El să poarte de grijă? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra! Cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se  va deschide. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă Legea și proorocii. De veți face așa veți putea intra pe poarta cea strâmtă care duce la viață. Si mai este un cuvânt de verificare pentru fiecare, scris în Efeseni cap. 4, versetul 22 până la 32. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de-o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Cine fura să nu mai fure. Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire. Verifică-te!", a zis acelui frate, . "așa ai făcut, sau te simți condamnat în aceste lucruri? Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, si iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Faceți așa, si veți putea intra pe poarta strâmtă, veți trece râul și veți ajunge în cetatea sfântă. Du-te; pune-ți viața în rânduială după Cuvânt, si ți se va da voie să intri pe porți în cetate împreună cu cei răscumpărați prin sângele Mielului!" La aceste cuvinte m-am trezit din vis, însă acest vis m-a prelucrat și mi-am pus și eu multe semne de întrebare. Oare eu am împlinit ce cerea Domnul de la noi? în sufletul meu s-a trezit o dorință să încep o viață mai aproape de Domnul, zi de zi, ca la sfârșitul alergării de pe pământ, să pot ajunge la un rezultat bun - mântuirea si viața veșnică împreună cu Domnul în cetatea sfântă.

Prin lumina care mi-a dat-o Domnul prin Duhul Sfânt, am înțeles că visul se referea la două părți din popor. O parte, reprezentați prin femeia ce a plecat spre cetatea sfântă - sunt acea parte din popor care doresc să intre pe poarta strâmtă, care doresc să aibă parte de răpire. Dar si între aceștia sunt mulți care din pricina unor lucruri care li s-au părut mic? si nu le-au considerat păcate, aceste lucruri îi vor împiedica la răpire, dacă nu le vor înlătura, rămânând jos. Iar bărbatul ce a vrut să intre cu carul, sunt majoritatea din popor, care cred că se poate intra în cer oricum, numai să crezi în Domnul Isus si vei ajunge în cer. Ei nu țin cont de condițiile puse în Cuvânt. Ei cred că, cu toate bagajele străine si poverile de păcate, se poate ajunge în cer. Cei ce trec prin poarta cea strâmtă, sunt cei care vor avea parte de răpire, iar cei ce nu-și verifică aici viața, vor trece pe cealaltă poartă, pe la judecată. Domnul să ne ajute pe toți să ne verificăm viața după Cuvântul Domnului si să ne judecăm noi, pentru a nu fi judecați odată cu lumea. Amin

 

AMIN.