NAUM

 

 

Profeția lui Naum este asemănătoare unui poem cinematografic. Cartea nu transmite idei prin discursuri, ci printr-o succesiune amețitoare de imagini.

 

Titlul: Numele lui Naum înseamnă în limba ebraică: „mîngîiere". Numele orașului Capernaum, în care s-a stabilit pentru o vreme Domnul Isus se traduce prin: „Cetatea mîngîierii". Mesajul lui Naum a adus mîngîiere tuturor celor ce trăiau sub groaznica dominație asiriană. Imperiul asirian a fost unul dintre cele mai crude din istorie. Jupuirea oamenilor de vii, smulgerea limbii său tăierea mîinilor și picioarelor erau numai cîteva din pedepsele celor ce îndrăzneau să nu se supună Asiriei sau care încercau să se răscoale. În vremea lui Naum, Asiria era sinonimă cu teroarea. Vestea despre apropiata ei pedepsire venea ca o briză răcoritoare peste inimile și mințile arse de teamă și suferință.

 

Autorul: Singura informație despre Naum ne-o pune la dispoziție textul din prefața profeției lui: „Naum, din Elcoș" (Naum l:1). Nu se știe cu siguranță unde s-a aflat această localitate.

 

Data: Textul din Naum 3:8-10 vorbește despre căderea Tebei (No-Amon) ca despre un eveniment petrecut recent, deci cartea trebuie să fie scrisă cu puțin timp după anul 664 î.Cr. Cetatea Teba a fost rezidită 10 ani mai tîrziu, așa că data scrierii nu poate fi plasată după anul 654 î.Cr.

 

Contextul istoric: Pocăința ninivenilor sub efectul propovăduiții profetului Iona nu a fost de prea lungă durată. Asiria s-a întors curînd la practicile ei vinovate. În anul 722 î.Cr., teama lui Iona s-a dovedit a fi fost întemeiată, căci Sargon al doilea a venit să cucerească și să distrugă Samaria, ducînd în robie cele 10 seminții ale lui Israel. Pe vremea lui Naum (circa 660 î.Cr.), Asiria s-a aflat la apogeul puterii și dominării ei imperiale. Să prevezi în acel moment sfîrșitul Asiriei, era un act de curaj și de intuiție pe care numai un om cu acces la descoperirile dumnezeiești asupra viitorului o putea face. Naum a fost un astfel de om cu capacități supranaturale. Profeții din vechime mai erau numiți și „văzători". Nimeni n-a purtat vreodată mai pe merit această numire ca Naum. Vedeniile „cinematografice" primite de el de la Dumnezeu au funcționat ca un veritabil „tunel al timpului" prin care profetul a fost proiectat ca martor ocular al unor evenimente istorice care urmau să se desfășoare peste alți mulți ani de zile.

 

Sub Asurbanipal (669-633 î.Cr.) Asiria și-a atins gloria existenței ei. Capitala imperiului, Ninive, devenise unul dintre cele mai fortificate și mai mărețe orașe ale lumii. De jur împrejur, zidurile erau înalte de 35 de metri și îndeajuns de late pentru ca trei care de luptă să poată trece în paralel. Din loc în loc, zidul era prelungit în înălțime cu turnuri de încă 30 de metri, în afara fortificațiilor zidului, cetatea mai era înconjurată și de un șanț de apă lat de 50 de metri și adînc de 20 de metri. Ninive părea a fi imposibil de cucerit. Între zidurile ei, populația acumulase provizii pentru un asediu de 20 de ani de zile. La vremea apariției ei, proorocia rostită de Naum părea un vis frumos, dar irealizabil. Totuși, Dumnezeu a făcut întocmai așa cum anunțase prin vocea profetului. Naum anunțase că Ninive va pieri din cauza unor „valuri ce se revarsă peste mal" (Naum l:8). Și așa a și fost. În timpul asediului așezat de babilonieni, Eufratul s-a umflat din cauza ploilor și a rupt o parte din zidul pe sub care intra în cetate. Ostile cuceritorilor au intrat prin gaura aceea, i-au nimicit pe locuitorii cetății, au jefuit tot ceea ce se putea jefui și apoi au pus foc (Naum 3:13, 15). Naum vestise de asemenea că Ninive va fi „ascunsă" (Naum 3:11). Ruinele ei, uitate de timp, au fost redescoperite abia în anul 1842 d.Cr., făcîndu-i încă o dată să tacă pe cei ce timp de secole batjocoriseră competența istorică a Bibliei.

 

Conținutul: Profeția lui Naum este un reportaj la fața locului despre distrugerea cetății Ninive. Condamnarea și pedepsirea ei pot fi o pildă pentru judecata pe care a rostit-o Dumnezeu împotriva întregii lumi păcătoase și răzvrătite. Proclamația lui Naum despre soarta cetății Ninive, nu mai este o chemare la pocăință, ca pe vremea lui Iona, ci publicarea unui verdict ireversibil.

 

Cartea lui Naum este un excelent studiu în caracterul lui Dumnezeu. Atributele Lui sînt prezentate în toată splendoarea și echilibrul lor. În textul din Naum l:2, 3, 6, 7, găsim pe de o parte trăsăturile mîniei lui: „Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător... plin de mînie... ține mînie pe vrăjmașii Lui... cine poate sta împotriva urgiei Lui?" iar pe de alta trăsăturile bunătății Lui veșnice: „Domnul este îndelung răbdător... Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului; și cunoaște pe cei ce se încred în El".

 

Iona ne-a arătat un Dumnezeu al iubirii și al harului, Naum ne arată un Dumnezeu al sfințeniei, „de o mare tărie, și (care) nu lasă nepedepsit pe cel rău" (Naum l:3).

 

Mesajul peste veacuri: „Ce seamănă omul, aceea va culege" spune proverbul Biblic. Cartea lui Naum este un avertisment pentru toți aceia care se împietresc în timpul îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, crezînd că pedepsirea lor nu va veni niciodată: „Unde este făgăduința venirii Lui? Căci de cînd au adormit părinții noștri, toate rămîn așa cum erau de la începutul zidirii!" (2 Petru 3:4). Ninive este un „tip" pentru toate acele neamuri care îi întorc spatele lui Dumnezeu. Puternicii lumii și-au închipuit mereu că pentru o îndelungă dominație este nevoie de putere militară și economică. Profeția lui Naum ne arată însă că Ninive s-a prăbușit din cauza păcatului (Naum 3:1-7) și că în căderea ei, cetatea nu s-a putut sprijini nici pe bogăția economică și nici pe tăria militară (Naum 3:8-19). Persoana sau națiunea care în mod deliberat și hotărît îl refuză pe Domnul, se îndreaptă deliberat și hotărît spre distrugere. Mesajul acesta a fost necesar atunci și rămîne necesar și astăzi!

 

SCHIȚA CĂRȚII

 

I. MĂREȚIA LUI DUMNEZEU

a. Măreția atributelor Sale, 1:2-8

b. Mărimea mîniei Sale, 1:9-14

 

II. JUDECATA DIVINA

a. Provocarea, 2:1-2

b. Pustiirea, 2:1-3:19

 

************************************