Mărturia unui lucrător creștin

 

Vis și realitate

 

           În ziua aceea eram foarte obosit, lucrasem mult pentru Domnul. De accea, așezându-mă pe canapea, și gândindu-mă la lucrarea făcută, am ațipit.

           Eram mulțumit de lucrarea pe care o făcusem, căci fiind plin de râvnă, pe unde mergeam, sufletele doreau tot mai mult să le spun despre Domnul Isus Hristos. Multe dintre ele se întorceau la El primind mântuirea. Adunarea sporea văzând cu ochii iar eu eram iubit și ascultat. Tot ce spuneam era primit cu bucurie ca ceva desăvârșit și eram tare bucuros.

           Dar în timp ce mă legănam în aceste gânduri, intră în camera mea un străin. Avea în mână o balanță cu greutăți și în cealaltă un săculeț cu instrumente și un mic aparat. Avea înfățișare aspră, ochii ca de foc și plini de energie, dar și de bunătate. Asta mă puse pe gânduri, mai ales că nu-l chemasem și nici nu aveam nevoie de aceste lucruri.

           Dar  el cu o liniște gravă, se apropie de și îmi întinse mâna cu putere și mă întrebă serios ,, Cum îi merge râvnei dumitale?,,

           Pentru moment, crezusem că mă întreabă de sănătate, eu care nu mă lăudam prea bine, dar când am gândit mai bine am înțeles că e vorba de râvna mea neobosită, și, ca să-i dovedesc, am început să-i arăt în cuvinte râvna mea. Dar nu știu prin ce minune, la picioarele mele se făcu un bulgăre ca de pământ, care creștea mereu pe măsură ce vorbeam, despre lucrarea pe care o făcusem.

În sfârșit, el spuse  ,, BUN, ACEASTA ESTE LUCRAREA RÂVNEI DUMITALE,, - și-mi arătă bulgărul.

Rugându-l să-și spună părerea, străinul luă bulgărul și-l puse în balanță, zicând apoi scurt. ,, ARE 100 DE KG. Câtă bucurie am simțit! Îmi venea să strig de fericire, dar m-am stăpânit și l-am privit pe străin. Înfățișarea sa serioasă privind bulgărul meu în lucrare mă puse pe gânduri, și am înțeles că era numai începutul examinării roadei lucrării mele, și că nu aveam un rezultat definitiv. El sfărâmă bulgărul și îl așeză în topitoria ce o scoase din săculeț. Unele din produsele chimice le așeză în cazanul topitoriei, iar celelalte le puse deasupra, aprinzând focul. După ce se topi, turnă totul într-o formă de unde-l scoase pe masă. Dar nu mai era ca înainte, amestecat și fără formă, ci acum era în diferite plăci, după diferite materiale pe care le conținuse, deosebindu-se și înșirându-se una după alta ca verigile unui lanț. Străinul luă forma în mână și cu un ciocan, o desfăcu în bucăți. Tăcând, le cercetă una câte una cu multă seriozitate, le cântări și scrise rezultatul. La urmă îmi dădu nota să o văd, iar eu, după privirea sa tristă, văzui că nu e lucru bun, apoi mă părăsi zicându-mi cu milă. ,, Domnul să te izbăvească!,, Înmărmurit, privind nota, citii:

,,Analiza râvnei lucrătorului X, concurent al cununei slavei împărăției veșnice,,.

Greutate total㠖 100 kg, din care:

1.                 7 părți interese materiale

2.                 16 părți ambiții personale ( lucrarea eului )

3.                 15 părți mândrie religioasă

4.                 11 părți iubirea de a conduce

5.                 10 părți luptă de sectarism

6.                 18 părți dorința de a fi lăudat

7.                 13 părți iubirea darurilor sale

TOTAL: 90 Kg. Lemn, fân, trestie

 

1.                 3 părți dragoste de Dumnezeu

2.                 4 părți iubire de frați

3.                 3 părți râvnă curată de evanghelizare

TOTAL: 10 Kg aur, argint și pietre scumpe

 

 

Din toată râvna aceasta 90 de părți erau lemnul, fânul și trestia care vor arde în foc o lucrare și care nu are altă soartă decât nimicirea, și numai 10 părți curate ca aurul, argintul și pietrele scumpe rămân adevărata lucrare ce are ca soartă câștigarea slavei Dumnezeiești.

Am rămas uimit când am citit aceste lucruri și m-am întristat. Inima mi se făcu ca a unui bolnav și auzii în urma mea un suspin atât de dureros, încât mă țintui pe loc cu un cui, am vrut să fug după străin, însă ne putând, am renunțat. Gândindu-mă puțin, mintea mi se lumină și în mine se ridică un lucrător nou care începu să-l judece pe cel vechi. O adevărată înțelegere mă pătrunse și m-am trezit rugându-mă. Doamne fie-ți milă de mine. Copleșit, căzut în genunchi cu lista analizei râvnei mele de lucrător. Priveam la ea și parcă se prefăcuse într-o oglindă în care vedeam atât de limpede starea în care se afla inima mea în acele momente. Abia atunci am înțeles bine analiza străinului. Am văzut că era desăvârșită și bine cântărită, iar eu, nenorocitul de mine nu mai aveam nimic de zis. Eram atât de lămurit cum n-am mai fost niciodată, dar eram zdrobit de durere. Un foc ardea în mine. Am strigat deznădăjduit către Dumnezeu să mă scape de mine însumi, dar durerea creștea mereu… Mă strângea de gât, gemeam, iar suferința creștea mereu încât inima mea era gata să plesnească. Nu mai puteam. Înăbușit de groază, începui să strig atât de tare și de disperat, încât m-am trezit. Până în ziua aceea, ori de câte ori mă rugam, îi ceream Tătălui să mă scape de tot ce e rău și de pedeapsa viitoare. De atunci încoace însă, n-am mai știut să mă rog decât să mă izbăvească de mine însumi. E un lucru de mare preț ceea ce am învățat acum la bătrânețe ( lucrul care îl uitasem în rugăciunile mele ). Fără să uit, de atunci așa m-am rugat mereu, nici o clipă n-am mai avut pace până nu m-am văzut scăpat de mine, prin focul curățitor al harului Domnului Isus. Și n-am știut ce-i odihna până ce n-am știut că în locul interesului religios și mândriei a venit lumina și smerenia dragostei Domnului Isus, astfel încât astăzi pot spune: ,, DACĂ DOMNUL MĂ VA CHEMA, VOI PUTEA STA LINIȘTIT LA PICIOARELE Marelui Chimist, Isus Hristos, purtând cununa Împărăției Veșnice,, Astfel eu care mă bucuram în lucrarea făcută de mine însumi de credincioșia mea în care stăteam, m-am vindecat și acum spun tuturor.

De vă rugați Lui Dumnezeu, rugați-vă să vă scape de voi înșivă, de starea de mândrie ce vă stăpânește, de nepăsarea față de slava lui Dumnezeu care se găsește în viața tuturor creștinilor din zilele noastre. Cel ce se întoarce la Dumnezeu se oprește mai întâi de pe calea pierzării, nu mai pășește spre păcat. În al doilea rând, recunoscându-l pe Domnul Isus, este atras spre El, se desparte de tot ce nu-i place Domnului și astfel, îndreptându-se cu fața spre Domnul Isus, întoarce spatele lumii și păcatului. În al treilea rând, pornește pe calea curată a ascultării de Dumnezeu.

 

 

 

PENTRU FRAȚII DE PRETUTINDENI

 

DACĂ AȚI CITIT ACEASTĂ MĂRTURIE VĂ RUGĂM SĂ MEDITAȚI

ASUPRA EI ȘI SĂ O INTREPRETAȚI ÎN VIAȚA

DUMNEAVOASTRĂ

 

Amin.