LUPTA ÎMPOTRIVA DUHULUI DE AMĂGIRE DIN BISERICI

Într-o noapte am avut o vedenie. Mă găseam într-o grădină de pomi fructiferi plantați foarte frumos. Toți erau pomi de soi ales. Grădina era împrejmuită cu un gard înalt, iar în partea de răsărit avea o poartă la care erau puși paznici. În grădină am văzut o femeie îmbrăcată în alb plimbându-se printre pomi. Mi s-a spus că este pusă să păzească grădina. Eu am întrebat pe femeia din grădină: „Dacă sunt paznici la poartă, de ce este pusă și ea păzitoare în grădină?". Atunci mi-a explicat că mai sunt hoți ce sar peste gard și ea trebuie să păzească înăuntru să nu fure roadele. Dar mai este și un animal sălbatic ce vine des în grădină și face multă stricăciune. Pe acest animal ea trebuie să-l alunge și să nu-l lase să strice pomii din grădină.

„Dar cum de nu-l opresc paznicii și nu-l alungă paznicii de la poartă?", am întrebat eu. „Tocmai aici este problema mare. întrucât chiar ei îi deschid ușa să intre fiindcă animalul seamănă la cap pe cerb, deși în rest nu seamănă pe cerb, că trupul și forma lui e ca a girafei. Numai că nici blana nu e ca la girafă, ci e negru de tot ca un țap sălbatic. Ei când îl văd venind să intre în grădină se bucură, căci zic că este scris în Cântarea Cântărilor despre Domnul Isus «vino repede iubitule ca o căprioară, sau ca puiul de cerb». Și așa îi deschid poarta să intre crezând că reprezintă pe Domnul".

„Animalul acesta este foarte șiret și viclean. Intră în grădină și se preface că mănâncă iarbă printre pomi și cu ochii pândește dacă cineva nu-l urmărește ce face și când este sigur că nu este urmărit, atunci nu mai mănâncă iarbă, ci începe să strice pomii și roadele din ei". „Stai" - mi-a zis - „ascunsă după pomi și vei vedea ce stricăciune face acest animal în grădină".

N-a trecut mult și animalul a intrat în grădină. Era, în adevăr, ca o girafă foarte mare, dar blana nu era cu pete, ci era de un negru sclipitor, gâtul îi era foarte lung, coamele le avea ramificate ca cerbul, dar vârful coarnelor nu era ca la cerb, în sus, ci vârful coamelor era încovoiat în jos. A început să pască iarbă printre pomi, dar cu ochii urmărea să vadă dacă este cineva în grădină care să-l urmărească ce face.

Crezând că nimeni nu-l urmărește, și-a ridicat capul și având gâtul foarte lung, a ajuns până la coroana pomilor. Unde a văzut pomi mai încărcați cu roade a început repede să le mănânce și ce nu putea mânca zdrobea în dinți și le arunca pe jos. Iar alte roade întregi le rupea, le arunca jos și le zdrobea cu copitele. Unde nu erau roade așa de multe, își băga coarnele printre ramurile pomilor și le rupea ramurile, stricându-le coroana. La alți pomi așa își încâlcea coamele între ramurile lor că despica pomul în două, până la rădăcină. La alți pomi le rodea scoarța de pe tulpină, ca să se usuce. La pomii tineri le mânca ramurile tinere care trebuiau să crească să formeze coroana pomului și îi lăsa așa de ciuntiți, de parcă o foarfece le-ar fi tăiat ramurile. La unii pomi ce nu aveau roade, ci numai frunze, le mânca frunzele și arătau ca arși de foc fără roade și fără frunze.

„Vezi" - mi-a zis femeia - „ce mare stricăciune face acest animal în grădină? El este un duh puternic de amăgire, al satanei, care imită lucrările lui Dumnezeu, un duh de falsificare a lucrărilor rânduite de Dumnezeu în Biserică". Dumnezeu a rânduit să fie în Biserică apostoli, și sunt oameni aleși, puși de Dumnezeu în slujbă. Dar satan a ridicat și el apostoli nepuși, ne aleși, care au o înțelepciune mare, dar nu de la Dumnezeu, ci înțelepciunea lui lucifer. Dumnezeu a rânduit în Biserică evangheliști și sunt evangheliști insuflați de Duhul Sfânt, folosiți de Domnul. Dar sunt și evangheliști și învățători mincinoși care strică Cuvântul lui Dumnezeu. Au o învățătură după placul inimii lor și vestesc o evanghelie a slobozeniei în care nimic nu mai este socotit păcat, zicând că totul este îngăduit, numai să crezi că prin credința în Domnul Isus ești mântuit, că Domnul a făcut tot. Asigură pe oameni că vor fi mântuiți, măcar că ei trăiesc în păcatele lor și nu sunt născuți din nou, fiind fără evlavie, plini de pofte și păcate.

Dumnezeu a rânduit în Biserică să fie proroci și sunt proroci ai Domnului trimiși de Domnul în lucrare și care trebuie să spună tot ce văd și ce aud de la Domnul. Dar ca Domnul să-i folosească în lucrarea Lui, ei trebuie să stea aproape de Domnul și să-și păstreze vasul în sfințenie, ca Domnul să-i poată folosi ca pe un vas curat unde să nu se amestece nimic străin. Satan, prin duhul de amăgire, a ridicat proroci mincinoși, și încă trei categorii de proroci falși. Prima categorie sunt prorocii care prorocesc din râvna și îndrăzneala lor, fără să-i trimită Domnul. Dar aceștia se cunosc imediat că greșesc în lucrare și se încurcă de multe ori, iar cuvintele spuse de ei nu se împlinesc. Aceștia se pot cunoaște repede că imită lucrarea Domnului și se pot opri ușor. Li se pune în față Cuvântul, să se verifice și să vadă că au greșit. Pentru că Duhul Domnului nu greșește. Aceștia, dacă se opresc și se căiesc, pot fi iertați.

Este o a doua categorie de proroci mincinoși care prorocesc în Numele Domnului, dar nu sunt trimiși de Domnul. Aceștia mai mult laudă și înalță pe oameni, să meargă înainte că Domnul este cu ei. Fac promisiuni și fac pe oameni să tragă nădejde, dar nu se împlinesc proorociile lor pentru că Domnul le zădărnicește planurile. Așa, mulți ajung la deznădejde și nu știu ce să mai creadă, dacă nu pot deosebi prin Duhul Domnului lucrarea falsă. Acești proroci se cunosc după roadele lor. Ei nu trăiesc în sfințenie și curăție și n-au roadele Duhului Sfânt și în ei se văd faptele firii pământești.

Apoi, sunt a treia categorie de proroci falși, care sunt cel mai greu de deosebit. Aceștia au un duh de ghicire și numai prin duh de cunoștință, dat de Domnul, se poate cunoaște. Aceștia îți spun tot prin ce ai trecut prin viață, suferință, boli, necazuri, ba mai spun și viitorul, care până la un punct și într-o oarecare măsură se împlinește. Apoi te lasă dezamăgit să aștepți în zadar făgăduințele să se împlinească.

Acești proroci prind repede firul lor de legătură și dacă sunt crezuți își desfășoară ușor lucrarea. Acești proroci provin majoritatea din prorocii ce au fost buni odată, dar care nu au rămas în ascultare, sfințire și curăție. Duhul Sfânt s-a depărtat de la ei fiindcă ei nu s-au oprit să se verifice la timp, făcându-și controlul de unde s-a întrerupt firul cu Domnul și nu și-au pus viața în rânduială. Un duh străin s-a furișat adăugând câte puțin până a reușit să intre, ocupând locul un duh de ghicire, iar Duhul Sfânt s-a retras de tot. Și ei văzând că se descoperă tainele multora, cred că merg înainte cu Domnul, dar ei nu mai urmăresc să vadă că lucrările nu-și mai au împlinirea. Chiar dacă li se spune că nu merg bine, ei nu primesc sfatul și mustrarea. Pentru că zic că Domnul este cu ei că se descoperă tainele din inimile oamenilor. Acești proroci ghicitori sunt cei mai periculoși întrucât fac pe oameni să creadă despre lucrarea de rătăcire că este lucrarea lui Dumnezeu.

Tot așa, sunt duhuri de amăgire false, care imită lucrarea de vindecare a bolnavilor. Aceștia cheamă pe bolnavi să se roage pentru ei și privind la bolnavi prin privirea ochilor, dacă bolnavii cred și se uită în ochii lor, prin duh de hipnotism, unii se vindecă. Așa cum Domnul Isus a spus orbului „uită-te țintă" și a fost vindecat (Marcu 8:25) și cum Petru și loan, la Poarta Frumoasă au spus ologului să se uite la ei și a fost vindecat (Fapte 3:4-5), tot așa, acest duh de amăgire lucrează prin privirea ochilor. Imitând lucrarea Domnului, cei mai muți bolnavi au o senzație că au simțit ceva curent prin ei când duhul acela a acționat asupra lor prin privirea ochilor. Dar ei nu sunt vindecați și boala mai departe apasă peste ei, vindecarea ce li s-a părut că au primit-o a fost ceva de moment. Ei rămân mai departe bolnavi și psihic și-n trup.

Dar, Domnul când face o vindecare, mai întâi vindecă sufletul, iartă păcatele și apoi vindecă și trupul și omul vindecat de Domnul simte ușurarea și vindecarea în suflet și trup și o bucurie pe care nimeni nu i-o poate lua. Tot o lucrare falsă este practicarea celui de-al doilea botez în Numele Domnului Isus care anulează botezul în Numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, care sunt una în mărturisirea lor.

Tot așa cum sunt vedenii și vise date de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt , sunt vedenii și vise false care imită lucrarea lui Dumnezeu și mulți răstălmăcesc vedeniile și visele, după semnele neamurilor, a zodiacului și a horoscoapelor. Pe când, Duhul Sfânt când dă vise sau vedenii aduce și lumina și cunoștința prin Duhul Sfânt, nu să-i încurce pe oameni și să nu înțeleagă nimic, ci să-i descurce și să-i lumineze.

Tot la fel, darul vorbirii în felurite limbi prin Duhul Sfânt aduce zidire sufletească celui ce rămâne sub călăuzirea Duhului Sfânt și-n ascultare de Cuvânt. Dar cei ce păcătuiesc cu voia și continuă a păcătui și vorbesc în limbi, un duh ia locul Duhului Sfânt și ei prin vorbirea în limbi vorbesc împotriva Domnului și hulesc pe Duhul Sfânt. Orice lucrare făcută de Duhul Sfânt printre oamenii puși în slujbă nu trebuie să se facă cu aplaude aduse oamenilor, nici cu reclame, nici scoși în evidență oamenii, nici cu înscenări teatrale care să atragă pe oameni În orice lucrare făcută de Domnul prin, Duhul Sfânt trebuie lăsat Duhul Sfânt să-și facă lucrarea, iar omul văzut ca o unealtă umilă de care se folosește Dumnezeu. „Căci Domnul Isus niciodată n-a trimis pe ucenici înaintea Lui să-l facă reclamă, ci de cele mai multe ori spunea celor vindecați să nu spună nimănui" (Matei 8:4; 9:30; 12:16). Alte ori alegea doi, trei ucenici mai apropiați de El, îi ducea mai la o parte și le explica unele lucruri. Sau când făcea o lucrare mai deosebită, ca la învierea fiicei lui lair, a scos pe toată lumea afară, numai părinții fetiței, Petru, Iacov și loan au rămas de față cu El.

„Apoi" - a mai spus femeia din grădină - „și cei ce suflă peste bolnavi și cad pe jos, pe spate, sau când întinde mâna spre ei cad jos, este tot o lucrare străină făcută prin hipnotism. De aceea, niciodată să nu vă uitați în ochii celor ce zic că fac lucrări mari, căci privind în ochii lui sunteți atacați de acel duh, ci chemați pe Domnul cu sângele Lui să vă apere împotriva oricărui duh străin. Toți cei care au văzut slava și puterea Domnului au căzut cu fața la pământ și nu pe spate (Daniel 8:18; 10:9; Ezechiel 1:28; 3:23). Iar în 1 Corinteni 14:25 zice că dacă intră un necredincios, sau unul fără daruri între cei credincioși, tainele inimii lui vor fi descoperite și el va cădea cu fața la pământ". În vremea aceasta au pătruns și fel de fel de duhuri de imită lucrarea Duhului Sfânt și în felul acesta dărâmă multe suflete și amăgește pe mulți care nu rămân pe temelia adevărată a Cuvântului lui Dumnezeu. Deci, aceste duhuri străine au putere și asupra altora prin acceptare, prin aprecierea acestor lucrări și prin privire. Domnul, în vremea aceasta, caută oameni smeriți și sinceri pe care să-i împuternicească cu sabia Cuvântului Său și cu puterea Duhului Sfânt care să iasă împotriva acestor duhuri de amăgire, luptând împotriva acestui animal care, prin puterea satanei, caută să imite lucrările lui Dumnezeu, aducând multă stricăciune în grădina Domnului, căutând să doboare chiar și pe cei aleși.

 

 

Femeia a dat săbii albe slujbașilor aleși de Domnul și le-a zis:

 

 „Luptați cu ele împotriva acestui animal și așa să ziceți: «În Numele Domnului Isus și împuterniciți de El prin Duhul Sfânt îți poruncim, duh de amăgire, de falsificare, duh care imiți lucrările Iui Dumnezeu, să ieși afară din grădina Domnului. Duh de rătăcire, duh de minciună, duh de ghicire și de hipnotism, îți poruncim, în Numele Domnului Isus să ieși afară, să nu-ți mai manifești lucrarea de rătăcire. Noi suntem ocrotiți și apărați de Domnul cu sângele Lui și ce-a pus El în noi este mai tare decât puterea ta de amăgire, de aceea, îți ordonăm în Numele Domnului Isus, ieși afară din grădina Domnului. Aici este locul Duhului Sfânt ca să-și facă lucrarea. Te legăm în Numele Domnului Isus să nu-ți mai poți face lucrarea în poporul Domnului, du-te în adânc, nu mai face stricăciuni în grădină. Aici este grădina Domnului, tu n-ai ce căuta aici. Afară Afară! îți poruncim în Numele Domnului Isus, sângele Domnului să te îndepărteze și sa te mustre duh de amăgire și falsificare».

 

Împuterniciți de Domnul cu sabia Cuvântului și cu Duhul lui cel Sfânt, luptați cu acest animai până va fi scos afară și alungat. Nu. vă temeți, căci ceea ce a pus Domnul în voi este mai puternic decât el'. Și așa a început lupta cu acest animal, dar o luptă foarte grea, căci animalul furios a început a lovi cu coarnele și cu copitele în cei ce luptau contra lui, și lupta a fost aprigă, dar până la urmă a fost biruit și scos afară.

Atunci am zis femeii: „Văd că Domnul te-a pus păzitoare în grădina Lui și te-a împuternicit cu puterea Duhului Sfânt și cu înțelepciunea Lui pentru a lupta împotriva acestui animal. Dar ți s-a dat și darul proorociei și al cunoștinței, de știi așa de bine lucrurile false și tactica vrășmașului".

 Ea mi-a răspuns: „Da. Stăpânul grădinii, când m-a pus păzitoare, mi-a dat și toate darurile duhovnicești date prin Duhul Sfânt și rânduite în Biserică și eu le-am păstrat curate, intacte, așa cum mi le-a dat, și nu s-a amestecat nimic străin". „De unde poți ști și să fii așa de sigură că nimic străin nu s-a amestecat și nici nu s-a falsificat, sau cum poți fi sigură că este un proroc al Domnului sau un ghicitor, când amândoi își fac lucrarea aproape identic în grădina Domnului"? „Stăpânul meu" - a zis femeia - „când mi-a dat darurile Duhului Sfânt și darul prorociei, mi-a spus și secretul cum să lucrez și cum să le păstrez, și ca să nu greșesc mi-a dat o măsurătoare cu un semn, care este secretul între mine și Domnul și eu singură îmi fac verificarea și sunt sigură pe lucrarea Domnului".

Atunci am început a plânge și am zis: „Spune-mi și mie secretul, că văd că lupta duhului de amăgire este puternică în vremea aceasta și vrea să atace chiar pe cei aleși și mulți împreună cu mine nu mai putem înainta de frică să nu fim atacați, spune-ne secretul cu măsurătoarea, cum ne putem verifica, să știm dacă nu s-a amestecat nimic străin". „Cum să nu vă spun secretul" - a zis ea - „căci de aceea mi l-a dat Stăpânul, să-l spun și la alții și să-l arăt". S-a dus repede și s-a întors cu o față de masă și a desfăcut-o și în ea erau boabe de grâu. Dar, bob cu bob, grâul parcă era ales, nu era nici un bob sec, nici fărâmițat, nici tăciunat, nici pleavă sau paie. Între grâu și în mijlocul grâului era un pahar de aur lucrat foarte fin și frumos, L-a luat în mână și mi-a zis: „Vezi paharul acesta? Este unui singur, dar el este format din trei pahare". Și a scos încă două pahare din el și le-a pus pe masă și erau trei pahare și nu puteai deosebi unul de celălalt, așa de fin erau lucrate, și totuși când se puneau unul în altul, era un singur pahar.

Acest pahar reprezintă puterea din Sfânta Treime, putere din Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care sunt una în mărturie și-n lucrare. Darul Duhului Sfânt se manifestă prin această putere a Sfintei Treimi care este una. Dar pe pahar mai era făcută o măsurătoare ca o gradație, și mi-a zis: „Vezi, aici este măsurătoarea credinței ca să poți fi folosit de Domnul și să lucrezi împreună cu El, trebuie să-L crezi pe Dumnezeu. Fără credință este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să lucreze cu darul după măsura de credință arătată aici pe pahar. Cine nu ajunge aici la această măsură de credință în Dumnezeu, nu poate fi folosit în lucrarea Domnului. Dar nu-i voie nici să treacă de măsurătoare. Din râvnă sau îndrăzneală să pună de la el, nu-i voie între grâul ales, care este Cuvântul Domnului, să amesteci paie și pleavă, nu-i voie nici să scoți, nici să adaugi.

Duhul prorociei este mărturia lui Hristos, Duhul Sfânt este Duhul Adevărului și nu poate să spună neadevăr. Măsurătoarea pusă, la care trebuia să ajungă și să lucreze un proroc, este arătată prin Cuvânt. Dumnezeu nu se folosește de un vas murdar. Acesta este secretul și măsurătoarea pusă de Cuvântul lui Dumnezeu și cine lucrează așa nu va da greș. Frica de Domnul este înțelepciunea cerească și nu lasă pe cel ce se teme de Domnul nici să adauge, nici să scoată, nici să tacă atunci când Domnul vrea să vorbească, nici să vorbească atunci când Domnul vrea să tacă. Aceasta este măsurătoarea cu secretul dat de Stăpânul.

Acum, Verificați-vă fiecare, încercați-vă dacă ați ajuns la măsura de credință, sau vă îndoiți uneori de Cuvântul Domnului, sau dacă ați adăugat din îndrăzneală, Verificați-vă care vă este starea și fiecare să intre într-o verificare sinceră cu el însuși și va vedea singur care este starea lui.

Atunci a împărțit săbii albe și a zis: „Slujbași ai Domnului sculați-vă și cu sabia Cuvântului și prin puterea Duhului Sfânt luptați contra acestui animal care este duhul de amăgire care intră și falsifică lucrarea Duhului Sfânt".

Amin