Lupta impotriva Satanei

 

Două lucruri stau în fața oricărui CREȘTIN.

 

 

1.                  Să fii mereu treaz.

2.                  Mereu să veghezi, mereu să fii la postul de slujbă a lui DUMNEZEU.

 

 

De Ivan Vicovan

 

Am studiat Teologia generală, Teologia parțială, Teologia greacă, Apostolicismul, Istoria Bisericilor, Biserica și Dreptul, Biserica și Muzica, serviciul divin în biserici, liturghia primilor ani, Catehismul Creștin, adânc am studiat Talmudul, Coranul, Visionismul, căile de evanghelizare și multe, multe alte cărți. Toate acestea m-au asigurat cu perfectă dreptate că Isus este Fiu de Dumnezeu, a murit pe cruce și a înviat a treia zi și s-a înălțat la Tatăl în ceruri. După o muncă înverșunată de 10 ani L-am cunoscut de aproape pe Dumnezeu, pe Isus Hristos și am devenit ucenicul Lor pe pământ. De data aceasta l-am cunoscut bine și pe vrăjmașul omenirii, vrăjmașul lui Dumnezeu și al lui Isus Hristos. Vrăjmașul este Diavolul cu toți agenții lui și cu oamenii care benevol și voluntar îl servesc pe el. Răsplata vrăjmașului este moartea veșnică. De data aceasta mă rugam la Dumnezeu Tatăl și Domnul Isus Hristos să-mi dea toată armătura de luptă cu Diavolul. Dumnezeu mi-a făcut descoperit metodele de luptă cu Diavolul, formele de luptă, armătura care trebuie folosită, până când să luptăm. Metodele de luptă cu Satana sunt diferite. Una din primele metode de luptă cu el este să te opui lui cu toată înțelepciunea, puterea și rezistența ta. A te opune Satanei înseamnă a renunța categoric să îndeplinești dorințele lui ori de câte ori te încearcă să-i slujești lui prin diferite forme și metode. Chiar prin cei mai buni prieteni vine la tine să-i slujești lui. Vine cu o poftă arzătoare, cu o dorință de a-ți aduce o veste rea, un răspuns nepotrivit că poate totuși te va înciuda și atunci vei rosti cuvinte nepotrivite pe care el le înregistrează. Iți aduce toate poftele firii pământești, poftele lumii, caută să-ți aducă chiar și câștig, bucurie, dar ține minte căci te costă scump din pricină că nu ți le dă cinstii, te face să renunți cât de puțin la credința adevărată și să-i slujești lui măcar cu o vorbă de la început, apoi cu o faptă și pe urmă știe precis că ești al lui. Când vine Satana cu ispita, imediat declară-i război, cazi pe genunchi și roagă-te lui Dumnezeu cu voce tare, dacă e posibil ca să audă el că-i slujești lui Dumnezeu. In timpul acesta te lasă, apoi vine din nou. Atunci anunță-L pe Dumnezeu că stai în post și rugăciune. Că stai în post și rugăciune nu trebuie să trâmbițezi pretutindeni, că Satana va găsi altă metodă, dar fă-l de râs pe Satana că el nu știe nimic despre planurile tale. Domnul Isus Hristos ne-a spus că cu post și rugăciune scoatem din inimă, din casă, din familie orice soi de draci. Imediat devenim biruitori, căci îl avem pe Domnul Slavei, care a biruit lumea, moartea, iadul și puterea Satanei. Imediat când îți vine un gând, descifrează adresa ca să știi de unde vine și de la cine vine. Dacă îți vin gânduri bune, blânde, de rugăciune, de post, de milostenie, de răbdare, de îndelunga răbdare, de-a citi Biblia, de-a merge la adunare, de-a pune bani la colectă, de-a ajuta pe săraci, de-a cânta spre slava lui Dumnezeu, de-a recita o poezie, de-a mijloci pentru cineva, de-a vesti împărăția lui Dumnezeu, de-a vorbi despre Isus Hristos, adică ori ce gând care fiind realizat aduce zidire, întărire pentru sufletul tău, pentru alte suflete, să știi negreșit că vine de la Dumnezeu Tatăl. Slăvit să fie El în veci de veci. Amin.             

De îți vin gânduri de-a vorbi pe cineva de rău, de-a urî. de-a spune lucruri spre ruina ta ori a altui suflet, gânduri să nu mergi la adunare că nici cutare sau cutare nu vine regulat, să nu postești, că mulți creștini nu postesc și alte gânduri de felul acesta, negreșit vin de la Satana. Declară-i război, că ești fiu de Dumnezeu (l Ioan 3, 1-2)

Trebuie să știi că Dumnezeu care este de trei ori sfânt te sfințește mereu ca să-ți păstrezi trupul, sufletul și duhul în sfințenie până vine Isus Hristos să ne ia la El în slavă (l Tes. 5, 23) Nu uita frate, nu uita soră să iei cu tine sabia cu două tăișuri, care taie ori ce este rău și nu este după placul lui Dumnezeu. Această sabie să fie mereu cu tine. Știi tu care este sabia ta? Nu este sabia ce-o purta Petru, dar este sabia ce-o purta Mântuitorul nostru Isus Hristos, Biblia, Ori unde ai fi și în orice moment să ai la tine Biblia de care grozav se teme Diavolul. Prin Biblie îl descoperim pe Diavol, puterea lui, planul lui, sfârșitul lui. Ea este cuvântul lui Dumnezeu care ne dă puterea de-a ne împotrivi. Când citești Biblia Satana pleacă rușinat de la tine. Nu uita să-ți încingi mijlocul. A încinge mijlocul înseamnă a fi pus în slujba lui Dumnezeu, a avea o credință neclintită, care nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Să-ți îmbraci hainele neprihănirii care sunt faptele neprihănirii, trăirea ta să fie o lumină, să ai roade bune, adică roadele Duhului Sfânt. Să știe nu numai Diavolul, dar să știe toți că tu ești credincios, îi slujești lui Dumnezeu, ești un bun și înțelept rob în via lui Dumnezeu, că răsplata ta este viața veșnică.

Îmi amintesc mereu de cuvintele părinților, care îmi spuneau să mă feresc de prooroci mincinoși. În viața de creștin am întâlnit mulți prooroci oameni a lui Dumnezeu, dar am întâlnit și prooroci mincinoși. Ei se cunosc după roadele lor, că așa ne învață Biblia. Să cercetați totul și să luați ce este bun, dar pe proorocii mincinoși o să-i cunoașteți după roadele lor. Roadele lor sunt: pizma, ura, mândria, iubirea de sine, încearcă să ghicească, prezic viitorul....etc.

 

 

 

Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul.

EFESENI 2, 19-22

 

Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, și a ascultat; și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, și cinstesc Numele Lui. „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oștirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său, care-i slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-I slujește.”

 

MALEAHI 3, 16-18

 

 

 

Să veghem dar în tot timpul să nu ne prindă Somnul.

Vegheați, pentru că El vine cu răsplata.

 

AMIN.