RĂPIREA UNEI FETE ÎN VÂRSTĂ DE 16 ANI

DIN SATUL LAZURI DE ROȘIA ( Jud. Bihor ) în luna Aprilie 1994.

 

               Am văzut o mare strălucire în care se vedea un înger al Domnului cu carul de foc care m-a luat la cer. În cer s-a deschis o poartă și am văzut un fir de legătură iar glasul Domnului mi-a zis: ACESTA ESTE FIRUL DE LEGĂTURĂ CU PĂMÂNTUL PRIN CARE SE TRANSMIT MESAJE PENTRU CREDINCIOȘII MEI. Și-am mai văzut și alte fire de legătură. S-a deschi o a doua poartă și-am văzut mulți îngeri de-ai Domnului. S-a deschis apoi a treia poartă și-am văzut strălucire și bucurie de nedescris, am văzut tronul de domnie și pe Cel ce stătea pe el și cei 24 de bătrâni. Apoi am văzut o altă poartă deschisă și-am văzut o cetate, iar la porțile cetății erau 3 bărbați în haine albe.

               Domnul mi-a zis: ACEȘTIA SUNT AVRAAM, ISAC ȘI IACOV. La o altă poartă era un bărbat în alb. Domnul mi-a zis: ACEST BĂRBAT ESTE NOE. Apoi am văzut pământul ca pe un ecran. Glasul Domnului a zis: ASTĂZI PE PĂMÂNT SE PETRECE CA PE TIMPUL LUI NOE, CHIAR ȘI ÎN POPORUL DOMNULUI. POPORUL ADUCE JERTFE PE ALTARUL LUI BAAL, ÎMPREUNĂ CU CEI DIN BABILON. Altarul lui Baal, este televizorul. În Biserica Domnului am văzut că foarte puțini se închinau la altarul Domnului și la rugăciune se aduceau puține jertfe, iar o mare parte din poporul Domnului aduceau jertfe pe altarul lui Baal. Am văzut o altă poartă care era în Babilon. Am văzut acolo o gară care era aproape de Biserica Domnului, iar din Babilon venea diavolul și aducea cu el o femeie care era firea pământească. Femeia a bătut la ușa Bisericii, Biserica a deschis ușa și femeia a intrat cu un geamantan mare. În mijlocul Bisericii era un fotoliu mare pe care s-a așezat femeia. O parte dintre cei din Biserică au venit lângă acea femeie și le-a împărțit daruri străine.

               După ce a împărțit darurile firea pământească a plecat iar cei din Biserică care au luat darurile ei au petrecut-o până la gară. Ea le-a spus s-o aștepte acolo că va mai veni cu mai multe daruri și așa au făcut. Apoi diavolul a plecat cu firea pământească și cu trenul spre Babilon și sa oprit la o cetate, care era cetatea de modă. A intrat diavolul acolo, a umplut 5 geamantane cu lucruri firești moderne, apoi a revenit la Biserica Domnului. Când a coborât din tren cei din Biserică erau acolo și o așteptau și din nou a început să împartă daruri străine celor din Biserică.

               Apoi din cer s-a coborât un nor plin de strălucire în Biserică și din acel nor s-a auzit un glas puternic care a strigat: ACUM VA FI RĂPIREA BISERICII DE PE PĂMÂNT.I-am văzut pe cei ce au stat aproape de altarul Domnului cum o putere a venit ca un magnet și i-a ridicat. Cei ce au primit darurile firii pământești, au privit spre altarul de rugăciune și-au văzut că altarul era gol, era pustiu, nimeni nu mai era acolo și și-au dat seama că a fost răpită Biserica Domnului de pe pământ. Firea pământească a ieșit afară și râdea de cei ce au primit darurile ei că au rămas jos. Cei ce au rămas jos au început să plângă și să alerge dint-o parte în alta. Am văzut o poartă și cei ce au rămas de la răpire s-au dus să bată în acea poartă dar nu s-a deschis. S-a arătat un nor strălucitor deasupra porții și un glas a strigat: PLECAȚI DE LA MINE CĂ NICIODATĂ NU V-AM CUNOSCU!. Ei, s-au îndepărtat de la poartă plângând pentru că au primit darurile firii pământești. Am văzut apoi un nor plin de întuneric care venea de la cer spre pământ iar glasul Domnului a zis: ACUM VA FI O URGIE MARE PE PĂMÂNT. Cei din Babilon și cei din poporul Domnului care au rămas jos de la răpire cercetau din nou Biblia și din nou încercau să se închine la altarul Domnului. Făceau stăruințe să primească unii Duhul Sfânt, dar totul era în zadar. Din cer s-au pogorât flîcări de foc care veneau pe pământ și glasul Domnului mi-a vorbit: ACUM VA CĂDEA BABILONUL ȘI VA AEDE SODOMA ȘI GOMORA. Am văzut lucrul acesta. Oamenii se tânguiau, animalele mugeau, că nu puteau suporta necazul care venea pe pământ. Apoi a apărut un nor strălucitor pe pământ și am văzut oamenii și animalele arse, cetatea de modă era arsă și fumul mergea în sus. Fumul reprezenta păcatul din omenire.

               Apoi am văzut o altă lucrare: Am văzut o poartă mare deschisă în Babilon unde așteptau cei din poporul Domnului. A apărut un sol cu o carte în mână și era solul celui rău. Toți cei ce mergeau acolo aveau numele scris în acea carte. Au intrat cei din poporul Domnului și s-au așezat la masă cu cei din Babilon. Acolo era un aparat de muzică și se distrau cu toții. Apoi am văzut o altă lucrare: Am văzut 3 porți deschise și cei din poporul Domnului o mare parte erau acolo și așteptau. S-au deschis porțile și diavolul a ieșit pe porți și le-a zis: veniți să vă arăt gloria lumii. Au stat mai mult timp și am văzut un munte înalt în Babilon unde diavolul le-a arătat gloria lumii.

               Mi-i s-a arătat o altă lucrare: Am văzut 4 îngeri care răsunau cu trâmbița în cele 4 colțuri și glasul Domnului a zis: ACUM VA FI UN CUTREMUR MARE DE PĂMÂNT. S-a zguduit pământul și pe nori a apărut un om în haine albe cu o carte în mână zicând: ACUM VA FI PRIMA ÎNVIERE A MORȚILOR. A fost trimis un înger care răsună cu trâmbița și s-au deschis mormintele. Pământul s-a ridicat la câțiva metri și cei care au avut parte de prima înviere au iețit din morminte. S-a deschis cartea vieții și numele lor erau scrise în acea carte. Al 2-lea înger a sunat din trâmbiță pentru a doua înviere a morților. Și morții au înviat. O altă carte a fost deschisă în care erau scrise toate faptele rele ce le-au făcut pe pământ. Am văzut printre aceștia și dintre cei ce au fost botezați cu Duhul Sfânt dar au părăsit legământul Glasul Domnului a zis: NUMELE LOR A FOST ȘTERS DIN CARTEA VIEȚII ȘI AU FOST TRECUȚI ÎN CARTEA PENTRU JUDECATĂ PENTRU CĂ ȘI-AU PĂRĂSIT LEGĂMÂNTUL.

               Mi-i s-a arătat o altă lucrare: Pe pământ venea o mare negură și un ger mare că nu puteau suporta și glasul Domnului a spus: SPUNE LA POPOR PE PĂMÂNT SĂ SE ÎMBRACE GROS CĂ NU VA PUTEA SUPORTA LA FRIGUL CARE VINE.

Mi s-a arătat apoi o altă lucrare: Am văzut scaunul de judecată și pe Cel ce s-a așezat pe el, avea cartea în mână. Am văzut pe cei de la prima înviere la dreapta Lui iar ceilalți la stânga. În spatele scaunului era un nor mare de martori ca să judece. Fiecare cum și-a auzit numele a trecut înaintea scaunului de judecată și stătea ca mărturie la cei de pe pământ. Primul a trecut la judecată, un bărbat care a mers pe calea Domnului 25 de ani, dintr-un duh de mândrie a căzut de la credință și a săvârșit păcate mari de moarte. L-a judecat și a dat porunca să fie aruncat în foc. Acolo în adânc îl chinuiau 3 balauri. Apoi a trecut la judecată o femeie care a mers pe calea Domnului 30 de ani, dar nu a dat naștere la copii și din pricina aceasta a fost aruncată în iazul de foc. Acolo așteptau 7 balauri cu gurile căscate și o chinuiau grozav. Glasul Domnului a zis: A FĂCUT PĂCATE MARI DE MOARTE ACEASTĂ FEMEIE. După judecata celor din poporul Domnului, au fost judecați cei din Babilon.

               Apoi am văzut pe cei ce le vesteau Evanghelia pe pământ erau ca mortori înaintea lor. După judecată s-au deschis porțile iadului și cei din Babilon au fost aruncați acolo în adânc. Dar în cel mai mare adânc au fost aruncați cei ce au fost botezați cu Duhul Sfânt și au părăsit legământul.

               Mi sa arătat o altă lucrare: Am văzut cerul cum s-a făcut sul ca o hârtie și pământul a trecut dintr-o dată cu trosnet. A răsărit un cer nou și un pământ nou și s-a arătat un munte înalt. Am văzut pe cel ce a judecat, a dat poruncă la îngeri să coboare o cetate care era Noul Ierusalim, pe muntele acela înalt. După coborârea cetății s-au deschis porțile și mireasa era în cetate. Glasul Domnului a zis: ACOLO AU INTRAT CEI CE AU AVUT PARTE DE ÎNTÂIA ÎNVIERE. Porțile au rămas deschise în cetate, la fel și porțile iadului și cei din cetate plângeau pentru cei din adânc cere se chinuiau, fiindcă în cetate erau părinții iar în adânc se chinuiau copii și invers. Am privit din nou spre iad și am văzut pe cei ce au părăsit legământul, cum se chinuiau și strigau la Dumnezeu să-i scape de acolo dar le-a răspuns un glas: NICIODATĂ NU V-AM CUNOSCUT. Am văzut între Rai și Iad o prăpastie mare încât nimeni nu putea trece de la unii la alții. După această lucrare Duhul Domnului m-a coborât în văzduh și am fost dusă deasupra Americii și am văzut America ca pe un ecran, am fost dusă deasupra orașului Chicago. Am văzut un palat mare și o gloată mare aștepta acolo. Domnul mi-a zis: FII FOARTE ATENTĂ LA CE VEZI CA SĂ POȚI SPUNE LA POPORUL MEU. ACEASTĂ GLOATĂ SUNT CREȘTINII DIN ROMÂNIA CARE AU VENIT ÎN AMERICA. S-a deschis poarta palatului și au intrat acolo unde era altarul lui Baal. Domnul a zis: CREDINCIOȘII DIN ROMÂNIA BOTEZAȚI CU DUHUL SFÂNT AU VENIT ÎN AMERICA SĂ ADUCĂ ALTARUL LUI BAAL ÎN ROMÂNIA. La granițele țării îi așteptau ceilalți credincioși din România să vină cu altarul lui Baal. Când au intrat cu el în România am văzut cum se închinau la el o mare gloată din poporul Domnului. Domnul a zis: AICI ÎȘI PETREC CREDINCIOȘII DIN ROMÂNIA NOPȚILE, LA ALTARUL LUI BAAL, CÂND EI TREBUIE SĂ STEA LA RUGĂCIUNE ȘI LA NOPȚI DE VEGHE, SĂ ADUCĂ JERTFE LA ALTARUL MEU ȘI SĂ SE ÎNCHINE LA ALTARUL MEU.Am privit apoi pământul în altă parte și era mare viscol. Am întrebat pe Domnul ce reprezintă viscolul acesta. Glasul Domnului a zis: ACESTA ESTE PRIGOANA CARE VA PUNE BISERICA DOMNULUI LA ÎNCERCARE. Am văzut o gloată de popor care a trecut prin viscol și glasul Domnului a zis: ACEASTA ESTE BISERICA DOMNULUI DE PE PĂMÂNT CARE VA TRECE PRIN PRIGOANĂ.

               Și am mai văzut și pe cei care n-aveau încălțăminte groasă cum îi trântea viscolul la pământ, au căzut și nu s-au mai ridicat. Apoi am văzut pe cei care erau îmbrăcați gros că au putut înainta prin prigoană și au biruit. După ce sa terminat această lucrare am privit în altă parte a pământului și am văzut a doua prigoană reprezentată printr-un cuptor mare de foc. Lângă cuptor era o ființă. Apoi am văzut Biserica cum trecea fiecare pe rând și ființa aceea îi arunca pe fiecare în cuptor. Am văzut pe mulți cere trebuiau să treacă prin acel cuptor de foc cum s-au lepădat de credință fiindcă aveau duh de frică.  După lucrarea aceasta am văzut un nor plin de strălucire care s-a coborât din cer. Glasul Domnului a zis: PRIVEȘTE O ALTĂ LUCRARE CARE VA VENI PE PĂMÂNT. M-am uitat și am văzut cum s-a întunecat, luna s-a prefăcut în sânge. Am văzut un înger că a fost trimis la râul Eufrat să arunce un potir de mânie peste pământ. După ce a aruncat potirul de mânie, izvoarele apelor s-au prefăcut în sânge. Oamenii alergau într-o parte și-n alta și nu mai găseau apă pe pământ. Apoi am văzut pe pământ o stradă, era cea mai mare din Babilon și ducea la pierzare. Pe strada aceasta mergeau cei din Babilon dar pe acea stradă mergeau și unii din poporul Domnului. Apoi am privit o poartă deschisă spre Biserica Domnului. Glasul Domnului a zis: PRIVEȘTE ȘI VEZI CĂCI ÂȚI VOI ARĂTA PE CEI DIN POPORUL DOMNULUI. Am văzut un grup de tineri care ieșeau pe poartă și mergeau pe un drum. Atunci glasul Domnului a zis: ACEȘTIA SUNT TINERII DIN BISERICĂ BOTEZAȚI CU DUHUL SFÂNT. Ei mergeau cântând. Glasul Domnului a zis: BISERICA BOTEZATĂ CU DUHUL SFÂNT A SCHIMBAT MELODIILE LA CÂNTĂRI. Acel grup de tineri cântau dar melodiile erau ca ale celor din Babilon. Am văzut șapte grupuri ieșind pe aceeași poartă, melodiile erau ca a celor din Babilon. Ultima dată când am privit am văzut că a ieșit pe poartă un grup smerit și care cântau spre slava Domnului. Am văzut cum îngerii asistau la aceea cântare. Glasul Domnului a zis: AȘA TREBUIE SĂ CÂNTE ASTĂZI BISERICA DOMNULUI BOTEZATĂ CU DUHUL SFÂNT. Apoi am văzut cum ieșiea pe poartă un grup de bătrâni cântând. Dar Domnul nu-și găsea plăcerea în inima lor. A mai ieșit un grup de bătrâni cântând însă erau smeriți și privirea lor era înspre ceruri. Atunci am auzit glasul Domnului care s zis: AȘA TREBUIE SĂ FIE ASTĂZI BISERICA DOMNULUI DE PE PĂMÂNT, CUM SUNT GRUPUL ACESTA DE BĂTRÂNI.

Am privit toate grupurile care mergeau, am văzut două intersecții. Drumul acela ducea în sus, dar era un alt drum care ducea în altă parte în Babilon. Am văzut cele șapte grupuri de tineri care au trecut împreună cu acel grup de bătrâni cum au plecat spre Babilon, drumul acela ducea spre pierzare. Acolo era Satan care avea două cetăți unde era o mare destrăbălare. Diavolul a intrat cu ei în cele două cetăți, atunci glasul Domnului a zis: AICI AU INTRAT ASTĂZI CEI DIN POPOR. Am privit spre Biserică din nou pe pământ, era din nou o mare întunecime și beznă. Am privit spre răsărit și am văzut cum cobora un înger al Domnului cu o trâmbiță în mână care răsuna asupra pământului și spunea că nu mai e mult și cel ce vine va veni curând. Apoi au apărut trei îngeri cu trei cărți în mână. Cărțile au fost deschise asupra pământului. Am văzut cum o mare gloată venea de pe pământ. Glasul Domnului mi-a zis: PRIVEȘTE LUCRAREA ACEASTA CARE SE VA PETRECE ACUM.

Am văzut că acea gloată era ridicată de pe pământ. Glasul Domnului a zis: ACEASTA ESTE MIREASA CARE VA INTRA PE PORȚI ÎN CETATE. Au venit îngerii și au deschi porțile cerului și gloata a intrat acolo. Am văzut această poartă care s-a deschis, acolo era cetatea cerească Noul Ierusalim. Străzile erau pline cu aur strălucitor. Înaintea porților erau cei doisprezece apostoli care au deschis porțile când gloata a ajuns acolo. După ce a intrat gloata pe porți în cetate am văzut pe marele Împărat care era înaintea cetății și-a intrat și El împreună cu gloata și au început să se bucure în cetate. Când s-a terminat lucrarea aceasta s-au deschis porțile cerului și din nou am fost coborâtă în văzduh și am privit a doua taină ce se va întâmpla pe pământ. Am văzut pe pământ ca atunci când vine vreme rea, tunete și fulgere de nu putea suporta omenirea. Alergau la stânci și la peșteri și se ascundeau și nu puteau suporta nici acolo. Am privit în altă parte a pământului și am văzut o mare care reprezenta lumea și acolo am văzut o fiară puternică și lângă ea o ființă. Atunci glasul Domnului a zis: ACUM VA VENI FIARA PE PĂMÂNT. Am văzut prorocul și fiara avea în mână o icoană și mergea la toți de pe pământ să se închine înaintea lor și înaintea icoanei. Apoi am văzut pe cei ce au rămas jos pe pământ din popor când au văzut fiara și prorocul din nou alergau spre poartă să bată în ea dar era în zadar. Atunci prorocul cu fiara au plecat dinaintea lor. Atunci s-au închinat fiarei și icoanei ei. Când s-a terminat lucrarea pe pământ era o mare întristare. Cei ce erau pecetluiți cu semnul fiarei pe mână și pe frunte aveau scris nr. 666.

După această lucrare am văzut cum veneau pe pământ tunete și fulgere, Era un chin și mai groaznic. Am privit izvoarele apelor care s-au prefăcut în sânge. Un înger al Domnului făcea de strajă, îngerul a zis: sunt trimis aici până ce va fi aruncată o altă urgie pe  pământ. Am văzut că din văzduh s-a coborât un nor, un alt înger a dezlegat norul și s-a revărsat pe pământ o furtună foarte grea că nu puteai sta înaintea ei. Am privit și am auzit că din nou se auzeau țipete și strigăte mari pe pământ. Prin beznă și întuneric, oamenii se chinuiau și strigau. Din cer s-a coborât o rază de lumină și Duhul Domnului a descoperit tot ce era în bezna aceea. Am văzut pe cei din poporul Domnului care se închinau fiarei, se chinuiau și plângeau în aceea beznă. Am privit în altă parte s pământului, cei vii strigau la cei din morminte să iasă afară, să intre ei, că nu puteau suporta urgia ce venea pe norii cerului. Glasul Domnului a zis că ACEASTĂ LUCRARE SE VA ÎNTÂMPLA PE PĂMÂNT. Domnul mi-a descoperit o altă taină cu privire la poporul Domnului. Glasul Domnului mi-a zis: FIICELE IERUSALIMULUI UMBLĂ DESTRĂBĂLATE PE ULIȚELE IERIHONULUI. IERIHONUL REPREZINTĂ LUMEA, IAR FIICELE IERUSALIMULUI REPREZINTĂ BISERICA DOMNULUI.

Am văzut străzile din Ierihon și poporul Domnului, fiicele Ierusalimului. În ierihon era o piață mare și acolo erau fiicele Ierusalimului, acolo era Diavolul cu aparate puternice prin care vorbea. Cum se plimbau pe străzi fiicele Ierusalimului ascultau și ele. Am văzut cum femeile erau cu capul dezvelit și în pantaloni. Am privit din nou Biserica Domnului și foarte puține fiice ale Ierusalimului erau la altarul Domnului. Partea cea mai mare era în Ierihon. Era o mare destrăbălare pe pământ. Am fost dusă din nou în România deasupra jud. Bihor. Am văzut cum umblau fiicele Ierusalimului cu capul descoperit și ascultau muzică din Ierihon. Am privit apoi toate orașele României și în toate orașele era aceeași lucrare. Glasul Domnului a zis: SĂ MĂRTURISEȘTI LUCRAREA PE PĂMÂNT. Apoi s-a deschis o altă poartă și Domnul mi-a arătat o altă taină cu privire la Biserica Domnului de pe pământ.

Pe altarul de rugăciune flăcările s-au stins. Pe altar nu era decât scrum și cenușă. Am întrebat pe Domnul: unde sunt cei ce se închină la altar?. Mi s-a arătat o poartă mare care s-a deschis: acolo era Babilonul. Glasul Domnului a zis: CEI CE S-AU ÎNCHINAT LA ALTAR SUNT ÎN BABILON. Am întrebat pe Domnul. Ce caută ei în Babilon?. Glasul Domnului mi-a zis: ACOLO UMBLĂ EI DUPĂ CÂȘTIGURI ȘI DUPĂ MODĂ ACOLO VOR ÎMBRĂCA HAINELE DE MODĂ. Am privit o altă cetate din Babilon care avea șapte porți. Cei ce s-au închinat la altarul Domnului au intrat pe acele porți și acolo diavolul i-a îmbrăcat cu hainele modei. După ce au îmbrăcat hainele de modă acum se plimbă prin cetățile Babilonului. Glasul Domnului a zis: TOȚI CEI CE S-AU ÎMBRĂCAT CU HAINELE DE MODĂ DACĂ NU LE VOR ARUNCA DE PE EI VOR RĂMÂNEA JOS LA RĂPIRE. Duhul Domnului m-a dus din nou la altarul de rugăciune. Am privit spre altar și erau puțini care să aprindă focul pe altar. Glasul Domnului a zis: NUMAI ACEȘTIA VOR AVEA PARTE DE RĂPIRE. După această lucrare am privit din nou prin Babilon și am văzut o altă poartă deschisă și am văzut un alt aparat cu haine de modă. Acolo era diavolul care dădea poruncă la un sol să-i facă pe cei din popor să cânte și să joace înaintea acelui aparat cere era din Babilon. Diavolul râdea și-și bătea joc de ei.

Apoi s-a arătat un nor plin de strălucire care venea din cer și un înger al Domnului a strigat tare: TOȚI ACEI DIN POPOR CARE AU ÎMBRĂCAT HAINELE DE MODĂ ÎNTOACEȚI-VĂ DE ACOLO PÂNĂ NU E PREA TÂRZIU ȘI ÎNCHINAȚI-VĂ LA ALTARUL DOMNULUI. Apoi Domnul mi-a arătat o altă lucrare: S-a auzit un vuiet puternic și s-au arătat șapte îngeri cu șapte trâmbițe, după ce au sunat cu trâmbițele asupra pământului am văzut cum se ridica un fum care se înălța în sus. Glasul Domnului a zis: ACESTA ESTE PĂCATUL DIN BABILON CARE A AJUNS PÂNĂ LA CEA MAI ÎNALTĂ CULME. Apoi am privit Biserica Domnului și am văzut că de pe altarul de rugăciune se ridica un fum tot mai sus. Glasul Domnului a zis: ȘI ÎN BISERICA DOMNULUI A AJUNS PĂCATUL LA CULME.

Apoi Domnul mi-a arătat o altă lucrare: A apărut o altă strălucire asupra pământului. Am văzut un balaur puternic care se ridica de pe pământ și încerca să zboare tot mai sus. Glasul Domnului a zis: Va începe lupta în Biserica Domnului privește. BISERICA E ÎMPĂRȚITĂ ÎN DOUĂ PĂRȚI. Am privit și am văzut că jumătate din Biserică era smerită, iar jumătate din Biserică este modernă. Biserica smerită se închină la altarul Domnului, iar jumătate de biserică se închină la altarul lui Baal. Am privit câmpul de bătaie și lupta ce se dădea între cele două biserici pe acest câmp de bătălie. Biserica modernă se lupta împotriva Bisericii smerite. Acel balaur dădea putere Bisericii moderne să lupte cu Biserica smerită. În apărarea Bisericii smerite a coborât un înger al Domnului dintr-o flacără de foc. Biserica modernă a căzut la pământ împreună cu acel balaur cere-i dădea putere. După ce a fost învinsă Biserica modernă, diavolul a venit cu solii săi să ducă un alt război cu Biserica smerită. Diavolul și-a organizat solii în grupuri și le-a împărțit arme. În apărarea Bisericii smerite au fost trimiși patru îngeri. Am văzut diavolul cum zbura ca un balaur și căuta să doboare Biserica smerită la pământ. Dar  cei patru îngeri au venit și flacăra de foc l-a îndepărtat pe diavol la o parte și atunci solii săi au fost doborâți la pământ. După prima luptă diavolul și silii săi au plecat în Babilon. Biserica smerită a rămas tot pe câmpul de bătălie. Am văzut că diavolul din nou s-a  organizat să vină cu solii săi și a început al treilea război cu Biserica smerită. În apărarea Bisericii smerite au venit șapte îngeri ai Domnului și s-au coborât șapte flăcări de foc. Am văzut că puterea diavolului a fost înfrântă, n-a mai avut nici o putere asupra Bisericii smerite. După ce s-a terminat toată, lupta Biserica smerită a fost răpită la cer. După răpirea Bisericii smerite glasul Domnului a zis. PRIVEȘTE ACUM CE SE ÎNTÂMPLĂ CU BISERICA MODERNĂ.

Atunci am văzut, de la un râu erau trimiși șapte îngeri cu șapte urgii ca să le arunce pe pământ și peste cei din Biserica modernă. A fost trimis un înger al Domnului care a dezlegat primul nor în văzduh. Din el s-a revărsat o furtună puternică, Biserica modernă trecea prin acea furtună și se chinuia groaznic. A fost trimis un al doilea potir de mânie si a fost revărsată a doua urgie, peste pământ a venit o beznă mare. Atunci Biserica modernă nu mai vedea să umble nicăieri, stătea pe loc chinuită groaznic. A fost trimis al treilea înger  ca să arunce a treia urgie. Atunci am văzut un vânt foarte puternic peste Biserica modernă. Ea a căzut la pământ și atunci și-a rupt hainele de modă cu care era îmbrăcată.

A venit a patra urgie pe pământ. Am văzut îngerii care treceau pe la toate apele de pe pământ. Toate apele s-au transformat în sânge. Biserica modernă alerga dintr-o parte în alta fiindcă îi era sete și fără apă nu putea trăi.  Când a fost aruncată a cincea urgie peste Biserica modernă am văzut doi îngeri care veneau cu un nor foarte puternic și l-au dezlegat și a pornit un trăsnet pe pământ și fulgere neîncetat. Biserica modernă nu mai putea suporta. Când a fost dezlegată a șasea urgie pe pământ s-a făcut un nor mare de lăcuste care veneau și încercau să facă distrugere pe pământ. Aceste lăcuste au început să chinuiască Biserica modernă care nu mai putea suporta. Apoi au fost trimiși, șapte îngeri care au aruncat cea mai mare urgie pe pământ. Au fost dezlegate șapte flăcări de foc care au încins tot pământul. Din cele șapte flăcări a fost arsă Biserica modernă pentru că nu s-au închinat la altar și n-au dezbrăcat hainele de modă

 

AMIN.