ÎNȘTIINȚARE PENTRU POPOR

În data de 20 octombrie, 1993, cu ajutorul Domnului, am ajuns în Canada, în vizită la rudenii, împreună cu soțul, înainte cu două luni, Domnul ne-a vorbit prin Duhul Sfânt prin mai mulți prooroci, că ușa ce a fost închisă înaintea noastră de mai multă vreme, Domnul o va deschide si vom intra pe ea, căci această lucrare e hotărâtă de El. Domnul a spus că El va veghea asupra copiilor noștri si-i va ocroti în absența noastră si mâna Lui ne va ocroti si pe noi în călătorie. Cu adevărat, ușa a fost închisă, căci ori si câte invitații ni s-au făcut pentru vizita în America sau Canada, nu ni s-au aprobat până acum. Dar lucrarea s-a adeverit, căci de data aceasta, ni s-a aprobat să plecăm în vizită.

La trei zile după ce am ajuns în Canada, Domnul mi-a descoperit printr-un vis de noapte această lucrare: mi se părea că eram într-o biserică necunoscută de mine, din Canada, unde poporul era adunat la serviciul divin. Eu mă uitam foarte mirată k forma de închinare a acestui popor, căci era cu totul deosebită de cum o știam eu din bisericile noastre românești. M-am mirat că atunci când s-au rugat, ei nu s-au pus pe genunchi. Rugăciunea lor mi s-a părut foarte rece, dar ei își manifestau bucuria bătând din palme. La fel, când s-a citit Cuvântul, mi s-au părut foarte indiferenți. Când s-a explicat Cuvântul prin predică, ei iarăși au bătut din palme si uneori chiar au râs. Pastorului i se părea lucru obișnuit si bun să folosească cuvinte care să-i facă să râdă si să fie veseli. La cântarea în comun, băteau tare din palme si unii se legănau că aproape ziceai că joacă pe ritmul cântărilor. Femeile erau aproape toate în capul gol, cu părul tăiat si coafat, având inele, brățări, cercei si lănțișoare; multe din ele erau fardate si aproape toate erau îmbrăcate după moda lumii.

Domnul mi-a zis: "Vezi ce formă de închinare aduce poporul în fața Mea? Mie nu-Mi place această formă de închinare, căci nu-Mi dau cinstea si respectul de Dumnezeu. Du-te si spune că astfel de închinare nu-Mi este plăcută, pentru că poporului nu-i place umilința si nici smerenia, ci și-a lărgit cărarea ca să poată merge pe ea cu toate bagajele străine. Aduc o formă de închinare, dar prin trăire si purtare Mă tăgăduiesc. Du-te, spune poporului Meu pe care I-am strâns unul câte unul si i-am adus aici să-Mi slujească de mărturie între aceste neamuri spre slava Numelui Meu, să nu se ia după obiceiurile neamurilor din jurul lor acceptând forma lor de închinare, care nu-Mi este plăcută, ci ei să se închine în duh si în adevăr. Să rămână la așezămintele drepte, care sunt puse de Mine de la început si să nu se ia după modul de viețuire al neamurilor, îmbrățișând chipul veacului acestuia. Scopul cu care i-am adus aici și le-am purtat de grijă să nu ducă lipsă, a fost ca ei să fie ca o lumină, care să lumineze în întuneric și neamurile din jurul lor să vadă lumină și să vină la lumina Mea. Ei nicidecum să nu accepte obiceiurile neamurilor din jur, nici forma lor de închinare. Dar iată, în cercetarea făcută, cum a ajuns starea multora din popor în vremea aceasta:

Se văd frământări și îngrijorări în mijlocul poporului. Mulți duc poveri străine pe umerii lor, iar unii sunt legați cu legături străine. Mulți aduc la altarul Meu doar o formă de închinare, iar orânduirile drepte care s-au pus la început, după care poporul să se înfățișeze si să se închine la altarul Meu, le-au schimbat cu obiceiuri și forme de închinare. De aceea nu se vede propășire și poporul bate pasul pe loc, căci harul si puterea Duhului Sfânt de lucrare lipsește din mijlocul poporului. Sunteți chemați să descărcați poverile străine, să rupeți legăturile străine cu care singuri v-ați legat, să dezbrăcați haina zdrențuroasă si să vă îmbrăcați în haina de in subțire, să nu vă atingeți de nimic ce-i necurat si să vă faceți rost de o inimă nouă în care să locuiască îndurarea, mila si pacea. Cu căință, cu recunoștință si smerenie, să vă înfățișați la altar ca să căpătați îndurare. Nu vă risipiți timpul în zadar, că sunt gelos că altarul Meu stă dărâmat în multe din căminele voastre si mulți aduc foc străin pe altarul lui Baal, risipindu-și timpul în zadar. Nu mai găsesc plăcere în legile si orânduirile Mele drepte, ci-și găsesc plăcerea în pofta ochilor si lăudăroșia acestei vieți. Se strigă <Vai de cei ce stau cu altarul Domnului dărâmat în casele lor si ei aduc jertfe pe altarul străin, căci Nimicitorul va intra în casele lor si mulți vor fi cei loviți> - numai numele le va merge că trăiesc, dar ei vor fi morți, în unele din cămine vor fi lăsate chiar semne de doliu, ca mărturie pentru mulți, ca să știe că sunt un Dumnezeu gelos pentru poporul Meu care-i pornit să se depărteze de Mine. Ei nu-și mai găsesc plăcere în legile si orânduirile Mele, nici în Cuvântul Meu, ci își găsesc plăcerea în deșertăciunile și plăcerile de o clipă a lucrurilor trecătoare. Intrați cu căință și recunoștință și nu faceți alergări iuți în pustie în porniri nechibzuite, căci se strigă <Vai de cei ce strâng comori în zilele din urmă, căci nenorocirea va veni dintr-o dată>. Luați bine seama că se strigă <Vai de cei ce opresc partea Mea care este a orfanului, a văduvei, a nenorociților, a săracului si a celor ce duc lipsă, căci vă voi cere socoteală pentru partea Mea, zice Domnul, care ați risipit-o în plăcerile voastre>. E vremea de trezire și deșteptare, căci lucrurile ce vor veni vor îngrozi pe mulți; căci trei curenți puternici vor porni curând și vor prinde tot globul pământesc si vor intra în toate continentele si mulți vor vedea și vor zice <Da, semnele Apocalipsei se împlinesc pe pământ>. Pentru poporul Meu e semn de trezire și deșteptare că nu-i mult si se va auzi strigarea <Veniți la Mine!> și cei ce M-au înțeles își vor lua zborul sus, iar pentru cei ce nu M-au înțeles, va urma plânsul și ceasul asprei judecăți."

            După ce s-au dat aceste cuvinte, am întrebat pe Domnul cu privire la altarul lui Baal, dacă vrea să-mi spună care este, că poate vor întreba unii din popor la ce anume s-au referit aceste cuvinte. Domnul mi-a răspuns clar: "Altarul lui Baal, care a intrat în casele multora, este televizorul. Pe altarul rugăciunii nu mai au timp să aducă un ceas de rugăciune, ci mulți, de formă, stau câteva clipe la altar, dar si atunci au gândurile împrăștiate, iar la altarul lui Baal aduc ore întregi întinându-si cugetele. De aceea mânia Mi s-a suit până în nări împotriva celor ce fac aceste lucruri căci pe această fereastră, moartea a intrat în casele multora si va aduce moartea sufletească pentru mulți."

 

AMIN