ÎNȘTIINȚAREA DIN ANUL 1988

În vara anului 1988, o familie de credincioși din oraș au venit la noi si ne-au invitat să mergem cu ei la un cerc de rugăciune la Lugoj, unde în seara aceea se făcea o mijlocire deosebită în fața Domnului pentru cauzele de boală a celor în suferință, pentru cei ce cereau acest lucru. Cei din familia respectivă ne-au spus că au o cauză deosebită pentru care vor să ajungă acolo si anume, au primit un telefon din Chicago S.U.A., că o nepoțică a lor e grav bolnavă de leucemie (cancer în sânge) si după toate intervențiile medicilor specialiști din S.U.A., nu e nici un rezultat. Părinții disperați au cerut să se facă rugăciuni pentru fetiță si ungerea cu untdelemn în Numele Domnului pe o batistă pentru ea, iar batista să fie trimisă prin cineva care pleca din România în Chicago în ziua următoare.

Deoarece soțul nu a putut pleca cu ei, m-am bucurat că măcar eu puteam să-i însoțesc, să simt alături de această familie cu cauza de boală, care de fapt au fost printre prietenii familiei noastre în România. Pe când să plecăm, fratele Ardelean Moisică, vecinul nostru, care zăcea bolnav în pat de mai mult timp, a trimis vorbă să aducem si cauza lui în fața Domnului si să se facă si pentru el ungerea cu untdelemn în Numele Domnului pe o batistă.

Era într-o vineri seara. Când am ajuns acolo, era strâns un număr destul de mare de frați si surori care au venit în fața Domnului, insistând cu mijlociri si cereri cu lacrimi pentru cei bolnavi, ca Domnul să intervină, după planul si voia Lui, la cauza fiecărui bolnav în parte. După două ore de rugăciune, s-a făcut ungerea cu untdelemn în Numele lui Isus la cei bolnavi, apoi s-a făcut rugăciune si pe batistele trimise de cei bolnavi, care nu erau de față. Duhul Sfânt ne-a cercetat deosebit si am simțit prezența Domnului la rugăciune. Deși nu s-a dat nici o descoperire prin Duhul Sfânt, am fost convinși că Domnul a lucrat și mulți din cei bolnavi au fost vindecați.

Am ajuns înapoi acasă, doar după miezul nopții. Pentru că si soțul si copiii dormeau, m-am dus în altă cameră, căci simțeam nevoia să mă mai rog singură si nu am vrut să-i deranjez. Pe la ora două m-am culcat si pe la ora trei m-am trezit sub o cercetare adâncă a Duhului Sfânt. Auzeam vocea Domnului rostind cuvinte pentru popor, cu mare putere. Auzind atât de clar vocea Domnului, am luat un creion si am scris ce spunea Domnul. Lucrarea a fost întreruptă de 7 ori si firul ei a continuat până la a 7-a parte. De fiecare dată, când se întrerupea lucrarea, fiindcă nu știam că va mai continua, mulțumeam Domnului pentru că a găsit cu cale să ne sfătuiască, arătându-ne părțile negative care ne-au adus șchiopătarea si rămânerea în urmă. îi mulțumeam, că-n dragostea Lui ne-a arătat ce trebuie să facem să ieșim din starea de adormire si nepăsare, ca să putem avea parte cu El în ziua când își va răpi poporul Lui de pe pământ. Așa, firul lucrării a continuat până la a 7-a parte si a durat până la ora 7 dimineața. Domnul mi-a spus să spun în popor cuvintele date, căci prin ele Domnul vrea să trezească poporul pentru a se pregăti, căci venirea Lui va fi în curând si Domnul își va răpi Mireasa la El. Eu m-am cutremurat înaintea Domnului si am zis: "Doamne, eu voi spune cuvintele Tale în popor, dar cea mai mare parte nu le vor primi pentru că sunt de mustrare si îndreptare. Dă-mi, Te rog, un semn că Tu mi-ai vorbit, ca să fiu pe deplin încredințată de cuvântul Tău si apoi voi spune tot ce mi-ai spus, fie că vor primi, fie că nu vor primi, chiar dacă ar trebui să sufăr ocară." Binecuvântat să fie Domnul, că EI mi-a răspuns atunci: "Iată îți dau trei semne, nu unul cum Mi-ai cerut, ca să știi că Eu ți-am vorbit si să mărturisești cuvintele Mele. Iată primul semn: vindec fetița bolnavă ca să se cunoască îndurarea Mea, că sunt viu si trăiesc, dar iată pentru ce am îngăduit acest lucru: pentru că părinții nu și-au ținut hotărârile luate. Au zis că de-i voi sprijini si vor ajunge acolo, Mă vor sluji ținând cărarea dreaptă, temându-se de Numele Meu si nu se vor împotrivi planului Meu cu privire la familia lor. Dar după ce au ajuns acolo, nu s-au mai ținut de hotărârile luate si s-au împotrivit planului Meu. Dar pentru că s-au căit si au vărsat lacrimi, M-am îndurat, ascult cererile lor si ale celor ce au strigat alături de ei. Dar de nu vor intra în ascultare si împlinirea hotărârilor si juruințelor făcute, nuiaua va veni din nou peste ei.

Al doilea semn e cu privire la cauza de boală a bărbatului adus în fața Mea: iată punctele pentru care am îngăduit suferința" si Domnul a arătat cauzele. A cerut hotărâri temei­nice si întregirea altarului familial si mi-a spus: "îți dau un semn pe care îl vei vedea când vei ajunge în casa lor" si Domnul a spus tot ce i se cerea familiei respective să facă si Domnul îl va vindeca. Apoi mi-a dat al treilea semn, chiar cu privire la familia mea, care s-a împlinit după câteva zile. Toate aceste semne, Domnul le-a împlinit întocmai cum a spus, că El e Da si Amin, slăvit să fie Numele Lui. Nouă ne rămâne ca să împlinim ce El ne-a cerut, intrând în ascultare de Cuvântul Său.

I. în prima parte, Domnul a arătat starea de ațipire si nepăsare în care se găsește poporul în vremea aceasta. Aproape nimic nu-i mai mișcă să se trezească. Nici măcar semnele Apocalipsei ce se împlinesc sub ochii noștri, pe mulți nu-i mișcă deloc din nepăsare.

II. În a doua parte, Domnul a arătat pricinile care au dus poporul în această stare de ațipire (de căldicel), care e cea mai rea stare: încuscrirea cu neamurile, dumnezeii străini si îmbră­țișarea Baalului, înlocuind în familie altarul Domnului cu altarul Baalului din vremea de acum si astfel, primind pe Baal, mulți și-au spurcat templul, trupul care este templul Duhului Sfânt. Domnul ne-a cerut întoarcere, căință, recunoștință si cereri udate cu lacrimi, până nu-i prea târziu.

III. În a treia parte, Domnul a arătat că poporul și-a schimbat podoabele de preț cu podoabe străine, veșmântul alb cu cel zdrențuit, hrana aleasă cu pâine mucegăită si apa limpede cu apă tulbure. Domnul cerea să ne venim în fire, până nu e prea târziu, că altfel nu vom avea parte de răpire.

IV. în a patra parte, Domnul s-a ocupat de familiile noastre, arătând că trebuie să ne înfățișăm la altar cu copiii noștri, cerând peste ei Numele Domnului și punându-i la adăpostul Numelui Său mare și-a sângelui Său Sfânt, ca nici unul dintre ei să nu lipsească la numărătoarea aleasă.

V.       în partea a cincea. Domnul ne-a spus că El vrea cu orice preț să fim ai Lui si văzând pornirile noastre de a ne depărta de El, ne pune îngră-dituri si bariere în cale, prin încercări, probe si suferințe, cu scopul de a ne ține aproape de El căci de ne-ar lăsa în voia pornirilor noastre, mulți ce fac alergări iuți, s-ar pierde în pustie. Dar Domnul a spus că ce e mai dureros, e că în loc să-l mulțumim că ne iubește si de aceea ne si pedepsește, noi murmurăm, cârtim si în felul acesta focul de pe altar s-a stins la mulți.

VI.         în a șasea parte a lucrării, Domnul s-a ocupat si de bătrânii poporului dintre care fac parte si bărbații de slujbă, care sunt chemați să judece după adevăr si nu după înfățișare, sau  cunoscând  din  auzite  pricinile  poporului,   căci  altfel Domnul va intra la judecată cu ei.

VII.     în ultima lucrare, Domnul a cerut străjerilor să stea la postul de veghe,  înțetegându-si  chemarea   si   păstrându-și podoabele de preț fără să se atingă de lucrurile străine, că cei ce nu-și înțeleg chemarea de-a fi sfinți pentru Domnul si nu-și păstrează locul și-și schimbă podoabele sfinte cu cele străine, ajung la răscruci si se încurcă si pe ei, dar mai încurcă și pe cei ce-i ascultă, că trâmbițele lor nu mai dau sunet clar. Domnul cerea străjerilor predare totală în lucrare, căci altfel vor fi trași la socoteală de Cuvântul Domnului.

În continuare sunt redate cele 7 lucrări cu privire la popor, cu de-amănuntul, așa cum te-a spus Domnul.

1. Trezește-te, trezește-te poporule! Treziți-vă voi care ați ațipit și ați căzut în împietrire și necredință! V-am vorbit și într-un fel și în altul dar voi v-ați obișnuit cu cuvintele Mele, zice Domnul și nu vă mai mișcă nimic ca să vă treziți din nepăsare și împietrire. Dacă nu mai vreți să ascultați când vă vorbesc prin cei puși să vestească Cuvântul si să susțină mărturia adevărului, dacă nu vreți să mai luați aminte și să credeți când vă vorbesc prin robii Mei proorocii, dacă nu vă mai mișcă nici lucrările pe care le fac în mijlocul vostru într-un fel sau altul prin izbăvirile si vindecările ce le-am făcut sub ochii voștri și prin punctele de întristare și jale ce te-am făcut în unele familii, credeți măcar privind b semnele din fire ce se petrec pe pământ sub ochii voștri, căci aceste semne pe care le vedeți pe pământ sub ochii voștri vă mărturisesc căci cuvintele Apocalipsei se împlinesc si Eu îmi grăbesc lucrarea pe pământ căci în curând voi veni si ce este al Meu voi lua la Mine, zice Domnul."

2.        "Strânge-te de pe uliți si din piețele deșertăciunii poporule si veniți-vă în fire voi care v-ați încuscrit cu neamurile si ați îmbrățișat Baalul și ați spurcat tem-plul care a fost sfințit de Duhul Meu, închinându-vă la dumnezei străini, întoarceți-vă cu căință si recunoștință si cu cereri udate cu lacrimi până nu-i prea târziu, că apele năvalnice vor veni, vor lovi în casa celui rău și în casa zidită pe nisip si-i vor surpa temeliile. Se strigă: <Vai de cei ce nu au iertat, vai de cei ce nu au iubit si nu
au răbdat, vai de cei ce și-au căutat adăpost sub umbra copacilor falnici ca să se adăpostească de arșiță si ploi, că nădejdea lor va fi spulberată, căci copacii lainici vor fi doborâți la pământ și adăpostul lor nu va fi de nici un folos >. De aceea, treziți-vă si luați aminte fiecare, că sunteți chemați să iertați, să răbdați si să vă iubiți, așa cum Eu v-am iubit, zice Domnul."

3.        "Luați aminte și treziți-vă voi care ați căzut în ațipire. Treziți-vă și veniți-vă în fire voi care ați schimbat podoabele de neprihănire cu podoabe străine, si veș-mântul ales cu veșmântul zdrențuit. Iată unii din voi ați schimbat hrana aleasă cu pâine mucegăită si apa limpede cu apă tulbure. Treziți-vă și veniți-vă în fire, că timpul care apare în față va aduce un întuneric gros. De aceea strângeți-vă ulei în candelă și candela să vă fie aprinsă, ca să nu pieriți în întunericul ce va apare, căci străinul îți va strica cuibul și vei fi ca o pasăre alungată din cuibul ei, căreia i s-a stricat cuibul și-i urmărită: zboară din creangă în creangă, cântându-si cântecul dorului de plecare,  cântecul zborului înalt, unde nu va mai fi urmărită de mâna străinilor. Cocorul și rândunica își cunosc, pe ceruri, vremea plecării lor, dar voi după toate semnele ce le vedeți împlinindu-se sub ochii voștri, nu cunoașteți că se apropie vremea plecării voastre. Dezlegați-vă legăturile străine cu care mai sunteți legați, că dacă nu, veți rămânea legați cu ele jos si vi se vor topi ochii de plâns, când veți vedea porumbița luându-și zborul si voi veți rămânea la plâns și gemete, pentru că nu ați prețuit vremea de trezire și ați nesocotit cuvintele Mele, zice Domnul."

4.         "Adunați-vă copiii în jurul vostru si învățați-i din Cuvântul Meu, zice Domnul. Spuneți-le cuvintele Mele, înfățișați-vă cu ei la altare, chemați-Mă si adăpostiți-i sub Numele Meu, cerând sângele Meu să-i acopere, ca după ce vor trece apele năvalnice să puteți face numărătoarea si să puteți zice: <Nu lipsește nici unul din câți mi-a dat Domnul.>"

5.         "Te miri poporule de ce ți-am pus bariere în cale si unele îngrădituri? Te întrebi de ce te trec prin multe suferințe, încercări si greutăți? Iată că dacă nu ți-aș fi ieșit în cale în felul acesta, ai fi fost ca o măgăriță sălbatică lăsată în voie, care își ia drumul spre pustie, ți s-ar fi uscat vlaga si ai fi pierit. Dar ți-am pus zăbala în gură, ca să te strunesc și să te opresc din pornirile tale și din alergările tale iuți care duc spre pustie, unde în loc de hrană  aleasă,   te-ai  hrăni  cu  roșcove.   Dar  voi  în loc  recunoașteți că vă iubesc și de aceea vă ies în cale prin încercări si probe, punându-vă bariere si îngrădituri într-un fel și altul, ca să nu vă de-părtați de Mine și să vă pierdeți, în loc să recunoașteți si să vă întoarceți cu căință și smerenie, cârtiți și murmurați în încercări. Fiecare sunteți chemați să descărcați poverile, să dezlegați brâele străine, să vă faceți verificarea, să vă puneți în rânduială si să recunoașteți că v-ați atins de lucruri străine. Când v-am căutat, nu v-am găsit la altar cu focul aprins ca la început, ci ați fost prinși de frământări și îngrijorări. Veniți cu recunoștință și hotărâri noi ca să căpătați tămăduire și pe o
parte și pe alta, zice Domnul."

6.    "Treziți-vă si voi bătrâni ai poporului, care judecați pricinile poporului Meu după înfățișare și după cele auzite, nu după dreptate și adevăr. Sunteți chemați să susțineți adevărul Meu și să judecați după dreptate pricina poporului Meu, căci dacă nu veți lucra după adevăr, voi intra Eu la judecată cu voi si veți fi puși în cântar și din cântar în cuptor, și iar pe cântar până se va dezlipi zgura de pe voi, ca să se vadă strălucirea aurului curat. Nu-i mult si un ciur va fi pus în popor si toată pleava și partea ușoară va fi spulberată și nu vor rămâne decât boabele cu greutate. De aceea înțelegeți și fiecare să-și facă verificarea până nu-i prea târziu, zice Domnul."

7.    "Treziți-vă voi care trebuie să stați de veghe pe ziduri. Vegheați ca să nu ațipiți, nici să nu cădeți de la locul de veghe unde v-am așezat, că voi nu aveți parte nici drept la împărțeala de jos, ci chemarea voastră e înaltă, ca să vă păstrați podoabele de preț si să nu luați nimic din lucrurile deșertăciunii, zice Domnul. Din pricină că unii nu și-au păstrat alegerea si locul, din pricină că nu și-au înțeles chemarea <Sfânt pentru Domnul> si s-au atins de unele lucruri străine, au ajuns la răscruci de drumuri si trâmbița lor nu a mai dat sunet ales, sunet deslușit, sunet clar, si din pricina asta si ei si alții s-au încurcat în mers. Intrați în lucrul încredințat cu predare totală, îmbrăcați cu podoabe sfinte, ca trâmbițele să fie lustruite din nou, si să dea sunetul ales si deslușit, căci lucrurile ce vor apărea si le veți vedea curând, vă vor aduce aminte de cuvintele Mele, zice Domnul. Lucrurile ce vor apărea, vor ului de groază pe mulți care și-au schimbat veșmântul ales cu podoabe străine. De aceea fiecare să înțeleagă până nu-i prea târziu, că de nu, sosește vremea când veți fi trași la socoteală de cuvintele acestea, zice Domnul.

Amin."