ÎNȘTIINȚARE DIN PARTEA DOMNULUI ÎN AUGUST 1999

 

Într-un vis de noapte Domnul mi-a arătat mult popor strâns la rugăciune, care aștepta ca Domnul să le vorbească. Ni s-a spus că un mare proroc e trimis de Domnul să ne spună Cuvântul dat de Domnul pentru timpul și vremea ce o trăim noi acum. Toți se îmbulzeau să ajungă mai aproape să audă care e mesajul trimis de Domnul.

În fața poporului stătea un bărbat îmbrăcat în alb cu o filă albă în mână. Pe mijlocul filei albe era pusă o panglică foarte îngustă dar mult mai albă decât fila respectivă, și a strigat: „Luați aminte fiecare din voi bărbați, femei, tineri, tinere, bătrâni și chiar copii. Panglica aceasta îngustă reprezintă calea îngustă trasată de urmele Domnului Isus. Toți câți ați fost chemați de Domnul la mântuire a trebuit să intrați pe poarta cea strâmtă când v-ați hotărât să-L urmați pe Domnul Isus și apoi să mergeți pe calea îngustă. Dar cei mai mulți, după ce ați intrat pe poarta strâmtă, în loc să mergeți pe calea îngustă v-ați lărgit calea. Acesta este Cuvântul Domnului pentru voi toți: întoarceți-vă, întoarceți-vă fiecare din voi din pornirile inimii voastre și mergeți pe calea cea îngustă, căci altfel vă veți înșela singuri, crezând că mergeți bine. Căci la capătul cărării e pusă din nou poarta cea strâmtă și numai cei ce au mers pe pământ pe calea îngustă vor putea intra pe poarta cea strâmtă care e măsurătoarea sfinților și această poartă e din aur curat și are aceleași dimensiuni ca și poarta strâmtă pusă la începutul cărării voastre. Numai cei ce nu și-au lărgit cărarea și se vor încadra în această măsurătoare vor avea parte de răpire, iar cei ce și-au lărgit calea vor merge pe la judecată".

Atunci mulți din popor au întrebat care sunt indicațiile puse pentru calea îngustă și care sunt punctele văzute de Domnul și considerate ca lărgirea cărări. Solul Domnului a zis: „Citiți în Matei de la capitolul 5, capitolul 6 și capitolul 7 și veți găsi indicațiile pentru cei ce vor să intre pe poarta cea strâmtă și vor să meargă pe calea cea îngustă. Verificați-vă fiecare pe voi înșivă dacă vă încadrați în cele scrise și dacă le împliniți sau ați lăsat la o parte ce e scris și v-ați lărgit cărarea, în loc să fiți cu inima curată, blânzi, milostivi și împăciuitori, să vă iubiți vrășmașii rugându-vă pentru ei și pentru cei ce vă fac rău și vă batjocoresc, voi v-ați lărgit cărare, spunând că Domnul e bun și iartă. Aveți în inimă ură, iuțime, mânie, răutate și răzbunare în loc de răbdare și dragoste. Alții au lărgit calea spunând că e de ajuns dacă te pocăiești și crezi în Domnul Isus, predându-te Lui. Mulți țin de formă pocăința, merg oricum pe cale cu toate bagajele de păcate și poftele firii pământești, în loc de post, rugăciune și înfrânare, trăiesc după îndemnurile firii pământești, căreia îi trebuie îmbuibare, libertate, mândrie, plăceri și un trai ușor, după felul de viețuire al neamurilor, spunând că nu e păcat a te împotrivi chiar nașterilor de copii. Mai ales partea tânără - a zis Domnul - băgați de seamă părinților, căci tineretul și-a lărgit cărarea, ei nu mai țin cont aproape deloc de indicațiile puse pentru calea îngustă, în loc de umilință și supunere le place mândria și moda lumii, în loc de rugăciune distracțiile, în loc de supunere și ascultare sunt neascultători și răzvrătiți, în loc de cântări duhovnicești izvorâte prin Duhul Sfânt le place muzicile stridente și chiar muzica cu ritm rock sau altele de felul acesta care au un ritm însuflețit de duhul lui satan și tinerilor le place aceste melodii la care le pun cuvinte creștinești. Dar aceste cântări nu sunt plăcute Domnului, că le înviorează numai firea iar duhul geme înlăuntrul inimii lor. Petrec timp liber la plimbare, la distracții și la altarul lui Baal - TV - în loc să lucreze pentru Domnul căutând pe bolnavi, pe bătrâni, pe orfani, pe văduve, pe mamele cu mulți copii ce au nevoie de ajutor ca să nu cadă sub povară. Unii tineri își risipesc timpul cu diferite sporturi, lupte și jocuri însuflețite tot din duhul lui satan. Mulți iubesc muzica lumească și-o ascultă ore întregi, iar alții își risipesc timpul citind diferite romane care au fost scrise sub influența unor duhuri străine, unele de groază, de răzbunare, iar altele de dragoste care aprind poftele firii, și au influențe aceste duhuri asupra celor ce le citesc. Mulți nu vor să mai știe de nici o îngrădire și trec hotarul pus de Domnul ajungând pe pământul străin, de unde mulți nu se mai pot întoarce și rămân robi păcatului pentru totdeauna. Acum este timpul să le ieșiți în cale arătându-le cât e de gravă starea, că și-au lărgit cărarea. Cei ce ascultă, se căiesc și se recunosc se pot întoarce, mai este pentru ei izbăvire. Dar voi ca părinți reduceți din dorințele lor. Nu le dați voie să facă tot ce ei cred că e bine zicând că nu-i păcat nici una nici alta. Tăiați acești lăstari de amărăciune prin care e împiedicată creșterea lor spirituală -duhovnicească - tăiați aceste legături străine prin care satan i-a legat și are unele drepturi asupra lor că au luat din lucrurile lui. Căci altfel se vor trezi înșelați la sfârșitul cărării, pentru că nu vor avea parte de răpire și vor trece pe la judecată. Dar mulți vor fi pierduți pentru totdeauna dacă nu vor înțelege acum să-și cerceteze umbletele și să se apropie de Domnul mergând pe urmele Lui pe calea îngustă.

Căutați fiecare din voi, tot poporul în întregime, să tăiați toate pretențiile firești prin care ați căutat să vă asemănați cu lumea, lărgindu-vă cărarea, dacă vreți să aveți rezultat bun al călătoriei, să vă puteți bucura de împlinirea făgăduințelor făcute și de mila păstrată pentru cei ce se tem de Domnul. Iar la sfârșitul cărării, celor ce au mers pe calea îngustă li se va da voie să intre pe poarta cea strâmtă de aur prin care toți cei sfinții vor trece spre cetatea de sus. Iar cei ce nu vor înțelege se vor trezi la sfârșit că s-au înșelat singuri, vor plânge cu amar, dar va fi prea târziu pentru mulți care astăzi nesocotesc sfatul și Cuvântul Domnului.

Acum e timpul de-a lua hotărâri noi, a alerga drept pe calea îngustă care e trasată de Domnul"

AMIN