înștințare dată de Domnul în data de 22.06.02

 

În data de 22.06.02 Domnul mi-a arătat într-un vis de noapte o lucrare pentru popor cu privire la cei ce urmează să încheie legământ cu Domnul prin Botezul în apă și cu privire la starea poporului din vremea acesta.

Sa arătat un râu mare cu apa limpede iar pe malul râului era multă verdeață.    În partea dreaptă, pe malul râului erau mulți candidați îmbrăcați în alb. în partea stângă era un atelier de șlefuire și prelucrare a pietrelor, în mijloc in formă de piramidă erau multe pietre aduse dintr-o cariera de piatră.

Pietrele erau cu colțurile neșlefuite.

Din atelierul de prelucrare a ieșit o ființă îmbrăcată în alb, care sa îndreptat spre candidații de botez și le-a spus: " înainte de a intra în apa botezului și a face legământ cu Domnul fiecare din voi trebuie să treacă pe la atelierul de prelucrare și șlefuire, astfel degeaba vă botezați căci pietrele acestea vă reprezintă pe voi. Ca să puteți fi zidiți ca pietre vi în casa Iui Dumnezeu trebuie să vă lăsați șlefuiți pe toate părțile. Orice răutate, ură ,mânie, clevetire ,răzvrătire, neascultare și orice colț al mândriei trebuie tăiate și șlefuite până să se vadă în voi chipul lui Hristos.

Acesta este rezultatul nașteri din nou, că veți face roade vrednice de pocăință.

Dar dacă nu vă lăsați șlefuiți și nu veți face roade de pocăință nu va fi de nici un folos botezul, degeaba vă veți boteza". Atunci a spus :"vă dau un exemplu a luat o piatră cu colțuri neprelucrată din grămada de pietre, a băgat-o cu mâna în apă și a scos-o afară, arătând-o și spunând  apa nu a schimbat nimic din structura ei, cum am băgat-o în apă am scos-o.

Tot așa este cu cel ce se botează fără a avea nașterea din nou; nu-i va fi de nici un folos , ci mai degrabă va fi osândit". Pe urmă a intrat într-o adunare unde era mult popor ,ca la un serviciu divin, dar poporul era tare nepăsător și cei mai mulți nu dădeau nici un respect că sunt în fața Domnului unde se vestește Cuvântul Lui. Un duh de împietrire și de somn copleșea poporul, doar la cântare erau mai atenți, dar nu erau prelucrați de Domnul ci ca să critice care au cântat mai frumos și care au cântat mai fals. Dar nu erau prelucrați de Domnul nici cei ce cântau nici cei ce ascultau și asistau ca la un spectacol. La predicarea Cuvântului erau indiferenți și plictisiți .La fel la rugăciune, cei mai mulți ațipeau, doar puțini erau sinceri, în a căror rugăciune se simțea putere, căci era făcută prin Duhul Sfânt. Solul Domnului s-a uitat la popor și a zis: "Domnul a rânduit timpul de Libertate ca să-l prețuiți folosindu-l cu folos ,nu să îl risipiți în zadar ci să cereți putere și tărie din Duhul Sfânt de care aveți mare nevoie ca să rămâneți în picioare prin încercările care vor veni.  

Căci în curând, curând de tot va venii Domnul și își va răpi poporul. Dar înainte de răpire vine o furtună puternică (o prigoană mare) și toți care au stat de formă în adunare vor fi smulși și nici locul nu li se mai vedea în Casa Domnului

Ne-a pus în fața unui ecran și ne-a zis : „Uitați-vă ce furtună mare vine. Foarte puțin mai este până se va dezlănțui „.în ecran se vedea un nor mare adus de furtuna care se apropia cu fulgere și trosnete. „Iată pentru ce vi sa dat timpul de libertate.Ca să creșteți spiritual, să fiți zidiți sufletește, să faceți stăruințe după Duhul Sfânt și umplerea cu putere ca să puteți să stați în picioare la tot ce va veni. Să vă strângeți la nopți de veghe , ca să fiți treji și să nu vă prindă somnul nepăsării. Că scurt și vine Domnul și cei ce vor fi găsiți veghind vor pleca cu Domnul. Martirii au udat cu sângele lor pământul din dragoste pentru Domnul, renunțând la toate plăcerile lumii acestea. Dar voi ce faceți cu timpul de libertate ?        

Unii vin și fac vânzări și cumpărături în Casa Domnului, aduc moda și chipul veacului în adunare, iar alții să nu se lase mai prejos se iau după ei, în loc să învețe de la Domnul să fie blânzi și smeriți cu inima ,căci Domnul stă împotriva celor mândrii și dă har celor smeriți. Luați bine seama, faceți-vă verificarea și îndreptați-vă căile și faptele după Cuvântul Domnului. Vegheați în vederea rugăciunii căci în curând vine Domnul. Să nu credeți că va mai fi mult până vine Domnul ,la sfârșitul acestei prigoane va veni Domnul

Cuvintele acestea nu sunt pentru alta generație ci sunt date pentru poporul de acum".

 

AMIN.