De ce jertfa lui Cain n-a fost primită

În familia lui Adam și Eva se nasc copii. Primul a fost Cain, apoi Abel. Acești copii mereu întrebau pe părinții lor despre istoria familiei lor. Desigur că Adam și Eva le povestea despre cum au fost ei creați de Dumnezeu, că ei nu au mamă, nu au frați, nu au surori, nu au spiță de neam, dar au început al zilelor și sfârșit al vieții. De la părinți copiii au aflat despre tot ce s-a întâmplat cu familia lor. Copiii aveau frică de animale. S-au împrietenit însă cu cele blânde; unul din ei devine păstor, altul devine agricultor, împreună cu ei lucrau și părinții lor. Adam, Eva și copiii aduc jertfe lui Dumnezeu. Copiii au aflat de la părinți despre jertfele plăcute lui Dumnezeu.

Abel era un băiat liniștit, calm supus și ascultător de Dumnezeu și de părinți. Vedem că Dumnezeu nu pierde legătura cu omul creat de El, ține toate lucrurile sub control. Abel având frică de Dumnezeu aducea jertfe din mieii nou născuți, miei fără cusur, care Îl reprezenta pe Mielul lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi plăcea aceste jertfe și ele erau primite. Cain era un copil cu un caracter mai repezit, nu era ca Abel. Fiind agricultor a hotărât să aducă jertfe lui Dumnezeu din ceea ce creștea el ca agricultor. Desigur că lui Dumnezeu nu I-a plăcut asemenea jertfe. Jertfele lui Cain erau din culturile crescute pe pământul blestemat, unde creșteau și spini și pălămidă. Este clar că jertfa lui Cain nu a fost plăcută lui Dumnezeu. Cain a văzut că Dumnezeu primește numai jertfele lui Abel și ale lui nu. Cain fiind instruit de Satana ia o hotărâre în inima sa ca să-l omoare pe Abel și atunci Dumnezeu va primi jertfa lui, că nu va avea cine aduce altă jertfă. Ce planuri josnice face Satana prin Cain. Cain se putea opune Satanei. "Păcatul pândește la ușă, dar tu POȚI să-l stăpânești", dar n-a făcut-o. Robul ascultă de stăpân, dar de data aceasta stăpânul este Satana.

Într-adevăr Cain îl cheamă pe Abel la câmp și cu puterea Satanei îi declară război și-l biruiește. Aceasta este a doua biruință pe pământ a Satanei. Cain îl omoară pe fratele lui, Abel. Când Dumnezeu îl întreabă unde este fratele tău Abel, el instruit de Satana minte că nu știe unde este. Cain comite o mulțime de păcate, devine rău, neascultător, ucigaș, mincinos. Este primul om pe pământ după placul Satanei Desigur Cain a primit răsplata cuvenită de la Dumnezeu.

Toate jertfele aduse în fața lui Dumnezeu trebuie să fie și astăzi fără cusur, plăcute Lui. Nouă ne-a rămas să aducem jertfă vie lui Dumnezeu trupurile, sufletul și duhul nostru pe care Dumnezeu mereu le sfințește. Isus Hristos ne-a învățat să dăm la un sărac în numele Lui ceea ce avem mai bun, dar de câte ori se întâmplă invers. Pentru aceasta trebuie să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu și să-l trăim așa cum este poruncit de El. Cain pentru crima lui a primit de la Dumnezeu pedeapsa cuvenită pe pământ. Cain a fost blestemat, izgonit din ogorul lui. Dumnezeu a zis: "Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul să nu-ți mai dea bogăția lui. Pribeag și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului; pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi. Iată că Tu mă izgonești azi de pe fața pământului; eu va trebui să mă ascund de fața Ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ; și oricine mă va găsi mă va omorî. Domnul a zis: Nicidecum, ci dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de șapte ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden." (Geneza 4, 11-16) Deci grădina Edenului era pe pământ, dar era păzită de îngerii lui Dumnezeu.

Din cartea lui Enoh(cel care a umblat cu Dumnezeu 300 de ani) aflăm că atunci când Cain și Abel au început să aducă jertfe lui Dumnezeu a trecut o lungă vreme de la nașterea lor. In acest timp Adam și Eva au născut mulți copii care s-au căsătorit unul cu altul și au avut și ei copii. Fiecare familie se stabilea într-un loc separat și declara locul acela țara lor. Această țară purta numele soțului ori a soției, dar de multe ori numele primului lor născut de parte bărbătească. Când Cain l-a omorât pe Abel erau multe țări pe pământ, dar cu o populație destul de mică. Ceilalți copii ai lui Adam după Cain, Abel și până la Set au slujit Satanei. După moartea lui Abel, la scurt timp se naște Set. Eva a mulțumit lui Dumnezeu pentru Set fiindcă era convinsă că Dumnezeu l-a dat în locul lui Abel, să aibă cine-i sluji lui Dumnezeu cum a slujit Abel. Set a fost un om al lui Dumnezeu. Set se naște când Adam avea vârsta de 130 de ani. Deci vedem că Eva a păcătuit fără să nască în grădina Edenului. Dar Eva începe să nască în afara grădinii Edenului. Enoh scrie că în familia lui Adam n-a încetat nașterea din ziua când a ieșit din grădina Edenului până la răpirea lui (a lui Enoh) în cer. La înmormântarea lui Adam au fost peste trei mii de copii, nepoți, strănepoți ai lui. A fost înmormântat în același ogor cu Eva. Mormintele lor au fost văzute de Noe care ne scrie multe lucruri în cartea sa. La 125 de ani după moartea lui Adam s-a născut Noe. Într-adevăr din Set a ieșit o seminție care a slujit lui Dumnezeu, dar din ceilalți au ieșit popoare care îl slujeau pe Satana. La 87 de ani după moartea lui Adam, Enoh a fost luat în cer la Dumnezeu. Tot în cartea lui Enoh citim că Eva a murit cu 50 de ani înaintea lui Adam. Tot timpul acesta Adam ședea la mormântul Evei și plângea că a rămas singur. Desigur că a rămas singur fără Dumnezeu și fără ajutorul potrivit. Omul care a fost cu Dumnezeu, dar a rămas singur, a avut o mare durere în sufletul lui.

AMIN